Jak poprawić sytuację dzieci cierpiących na pęcherzowe oddzielanie się naskórka

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak skierował wystąpienie generalne do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z prośbą o podjęcie możliwie pilnie wszelkich dostępnych działań na rzecz poprawy sytuacji dzieci cierpiących na Epidermolysis bullosa (EB) – pęcherzowe oddzielanie się naskórka.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka

Odpowiedź Ministra Zdrowia