Ile dzieci zostało umieszczonych w ośrodkach Straży Granicznej dla cudzoziemców?

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak skierował wystąpienie generalne do Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. dyw. Tomasza Pragi z prośbą o informacje na temat dzieci umieszczanych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, prowadzonych przez Straż Graniczną.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka 

Odpowiedź Komendanta Głównego Straży Granicznej