Zarządcy kąpielisk powinni mocniej działać na rzecz bezpieczeństwa wypoczywających tam ludzi

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka z 1 sierpnia 2019 r. w sprawie działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych, w tym na kąpieliskach niestrzeżonych (ale nie zabronionych) na terenach  jednostek samorządowych.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka