Delegacja z Kraju Kwitnącej Wiśni u Rzecznika Praw Dziecka

Różnice w przepisach chroniących prawa dzieci, rodzaje i specyfika działań Rzecznika Praw Dziecka oraz jego uprawnienia, szczególnie w sprawach sądowych i administracyjnych, najtrudniejsze interwencje… Wszystkie te zagadnienia interesowały wyjątkowych gości – z dalekiej Japonii – którzy odwiedzili Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka w Warszawie. – Wymiana informacji i poznawanie innych systemów prawnych pozwala skuteczniej chronić prawa dzieci – podkreślił Rzecznik.

Japońska delegacja liczyła ponad 20 osób. Wśród nich byli przedstawiciele administracji, adwokaci oraz pracownicy instytucji zajmujących się dziećmi. Mieli dużo pytań o działanie Biura RPD, ponieważ w ich kraju nie ma takiego konstytucyjnego, niezależnego organu o dużych uprawnieniach, jakim jest w Polsce Rzecznik Praw Dziecka.

Rzecznik Mikołaj Pawlak chętnie wyjaśniał gościom z Japonii, na jakich zasadach funkcjonuje jego Biuro oraz kiedy i w jaki sposób podejmuje interwencje. Zarówno wtedy, gdy bierze udział w postępowaniach sądowych, gdzie RPD występuje jako strona, jak też gdy np. wnioskuje do odpowiednich organów o przeprowadzenie kontroli i potem o wdrożenie zaleceń Rzecznika, by poprawić sytuację dzieci – jeśli ich prawa zostały w danej sytuacji naruszone.

– Cieszę się, że nasi goście byli tak świetnie przygotowani i zadali wiele szczegółowych pytań. Dzięki temu mogłem na przykładach konkretnych spraw ukazać im całe spektrum działań mojego urzędu. A jednocześnie dowiedzieć się wiele o tym, jak funkcjonują ich instytucje w tym zakresie – powiedział po spotkaniu Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

3.09.2019