Dzieciństwo bez przemocy – poradniki i materiały

W 2016 r. Rzecznik Praw Dziecka przystąpił do Projektu Rady Państw Morza Bałtyckiego pod nazwą „Dzieciństwo bez przemocy. Odejście od stosowania kar cielesnych w Regionie Morza Bałtyckiego” (Non-violent childhoods, moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region), współfinansowanego przez Unię Europejską. Celem projektu była praca na rzecz eliminacji kar cielesnych wobec dzieci poprzez działania oparte na współpracy międzyresortowej i międzyrządowej Państw Regionu Morza Bałtyckiego. W ramach prowadzonego projektu opracowane zostały materiały pomocnicze dla rodziców, dzieci, praktyków pracujących z dziećmi.

Więcej informacji o projekcie