Połowa skontrolowanych gmin nie zapewnia wymaganej dostępności do przedszkoli

Wystąpienie generalne do Kuratorów Oświaty w sprawie wyników kontroli NIK dotyczącej zapewnienia przez gminy opieki przedszkolnej.

Wystąpienie RPD (PDF)