Postanowienia sądów w sprawie pieczy bieżącej pozbawiają dzieci świadczeń

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka do Prezesów Sądów Apelacyjnych w sprawie wyeliminowania w przyszłości z obiegu prawnego postanowień orzekających „pieczę bieżącą” a nie „pieczę zastępczą”.

Wystąpienie generalne (PDF)