Seminarium na Zamku Królewskim o prawach dzieci

Konwencja o prawach dziecka ma już 30 lat, ale wciąż pozostaje aktualna. Nie wymienia najnowszych technologii, ale wciąż jednoznacznie wskazuje, jak dzieci trzeba chronić przed przemocą, demoralizacją i wyzyskiem – podkreślił Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak podczas seminarium na Zamku Królewskim w Warszawie poświęconym prawom dzieci.

20 listopada 2019 roku obchodzimy wyjątkowo ważną dla całego świata rocznicę. Tego dnia mija 30 lat od przyjęcia przez Organizację Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka, która pozwala wszystkim państwom skuteczniej chronić prawa dzieci. Z tej okazji Rzecznik Praw Dziecka wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych zorganizował na Zamku Królewskim w Warszawie XIII Seminarium Warszawskie o prawach dzieci, z udziałem zagranicznych gości.

Seminarium jest okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń na temat europejskich standardów ochrony praw dziecka, wyzwań związanych z wdrażaniem tych praw oraz dobrych praktyk i priorytetów działań w tym obszarze.

W konferencji wzięli udział m.in.: wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, Rzecznik Praw Dziecka Królestwa Szwecji Elisabeth Dahlin, Przewodnicząca Sekcji I Europejskiego Trybunału Praw Człowieka sędzia Ksenija Turković, a także Kanclerz Sekcji I ETPCZ Abel Campos oraz przedstawiciele polskiego parlamentu, środowisk naukowych, prawniczych i organizacji pozarządowych.

Otwierając seminarium, Mikołaj Pawlak przypomniał, że twórcą projektu Konwencji jest Polak, prof. Tadeusz Smyczyński, którego miał zaszczyt uhonorować Odznaką Honorową Za Zasługi Dla Ochrony Praw Dziecka. Dodał, że już 40 lat temu, gdy profesor opracował pierwszy projekt Konwencji, przyjętej ponad 10 lat później przez ONZ, dzieci jako najsłabsze istoty ludzkie potrzebowały lex specialis i to właśnie Konwencja stała się takim prawem szczególnym.

– Kiedy rok temu obejmowałem urząd, ślubowałem, że będę bronił praw dzieci. Nie jest to łatwa misja. Każde dziecko ma prawo do ochrony tożsamości i życia w rodzinie. Konstytucja ochrania związek kobiety i mężczyzny. Ale wciąż muszę o tym przypominać. I tych praw bronić – podkreślił Rzecznik Praw Dziecka.

Zwrócił też uwagę na konieczność współpracy, także międzynarodowej, rządów z organizacjami pozarządowymi, aby wypracować metody skutecznej walki z patologiami w internecie.