Bracia Golcowie z odznakami honorowymi

Łukasz i Paweł Golcowie – twórcy Fundacji Braci Golec – zostali odznaczeni przez Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka. Uroczystość wręczenia odznak odbyła się podczas gali na zakończenie Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w Raciborzu, mieście gospodarzu tegorocznych obchodów.

Fundacja Braci Golec od wielu lat każdego roku pomaga rozwijać muzyczne talenty dzieci, ucząc swoich podopiecznych gry na instrumentach i śpiewu góralskiego.

Podczas uroczystej gali w Raciborskim Centrum Kultury honorowe odznaki otrzymali również:

  • Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, prezes fundacji Gajusz. Fundacja od ponad 20 lat opiekuje się dziećmi oraz prowadzi wiele innych cennych działań na rzecz najmłodszych;
  • Józefa Kielak – wicedyrektor ds. wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu, która od ponad 30 lat działa na rzecz dzieci, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, organizuje też liczne akcje charytatywne i programy edukacyjne.
  • Siostra Zygmunta-Bogusława Sikacka, która od ponad dwóch dekad prowadzi dom dla dzieci przy klasztorze Annuntiata, gdzie realizowana jest pomoc dzieciom w nauce i wsparcie dla potrzebujących rodzin.
  • Szymon Bolik – wychowawcę w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu, autora książek dla dzieci, działacza społecznego i organizatora akcji charytatywnych.
  • Maria Jabłońska, od lat udzielająca się w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej.
  • Maria Frączek, która realizuje programy profilaktyczne z elementami opieki i wychowania dla dzieci i młodzieży. Dzięki jej zaangażowaniu funkcjonuje Domowisko im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty przy Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Raciborzu.
  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń”, w ramach którego działa klub „Strefa” i placówka wsparcia dziennego, a także pedagodzy ulicy.

Wcześniej Rzecznik Praw Dziecka wręczył Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka prof. Tadeuszowi Smyczyńskiemu, twórcy projektu Międzynarodowej Konwencji o prawach dziecka, która została ogłoszona przez Organizację Narodów Zjednoczonych dokładnie 30 lat temu.