Uwaga! Rozstrzygnięcie konkursu Rzecznika na pracę magisterską i doktorską do końca października

Szanowni uczestnicy konkursu! Z uwagi na pandemię rozstrzygnięcie przedłużono do końca października 2020 roku. Obecnie Państwa prace trafiły w ręce członków Komisji Konkursowej, którzy ocenią je zgodnie z wymogami Regulaminu.

 

Rzecznik Praw Dziecka zaprosił do udziału w konkursie wszystkie osoby, które uzyskały stopień magistra lub tytuł doktorski, broniąc pracę o tematyce opisanej w regulaminie konkursu – w roku 2018 lub 2019. Zgłoszenia pracy do konkursu mogły też dokonać – w porozumieniu i za pisemną zgodą autora – promotorzy prac i władze uczelni.

Termin nadesłania pracy minął 30 maja 2020 roku. Tematem były prawa dziecka w różnych aspektach oraz instytucje rzecznictwa praw dziecka w Polsce i na świecie. Nagroda to m.in. szansa na wydanie pracy drukiem pod auspicjami Rzecznika Praw Dziecka.

Dokumenty opisujące zasady konkursu i niezbędne do wzięcia w nim udziału:

Zarządzenie RPD w sprawie ogłoszenia konkursu

Regulamin konkursu RPD na pracę magisterską i doktorską

Oświadczenie autora pracy

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych