Rzecznik apeluje do ministra: Baza wiedzy dla rozstających się rodziców pomoże chronić dzieci

Wielu dramatów i cierpień dzieci można uniknąć, jeśli rozstający się rodzice – pochodzący często z różnych krajów – podejmą mediację, zamiast walczyć o dziecko w sądzie. Jednak, by chcieli ze sobą rozmawiać, muszą mieć łatwy dostęp do wiedzy na temat metod zażegnania konfliktu – wskazuje Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Rzecznik wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry z inicjatywą wspólnego stworzenia strony internetowej i poradników z informacjami o mediacjach transgranicznych.

– Problemy te dotykają zarówno rodzin dwunarodowościowych, jak i rdzennie polskich, lecz układających sobie życie za granicą. Zdarza się, że rodzic powracający do kraju pochodzenia wywozi ze sobą dziecko, a drugi rodzic zostaje bez kontaktu z nim i decyduje się na drogę sądową. Spór zyskuje na sile i gwałtowności, co ma bardzo negatywny wpływ na dziecko, jego poczucie bezpieczeństwa, prawidłowy rozwój emocjonalny oraz zachowanie więzi z obojgiem rodziców i ich rodzinami – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu generalnym.

Wystąpienie generalne RPD w sprawie informatora o mediacjach transgranicznych

W ocenie Mikołaja Pawlaka skonfliktowani rodzice zbyt rzadko sięgają po mediację transgraniczną. Ich sytuacja jest często szczególnie trudna ze względu na przebywanie w dwóch różnych krajach, dwóch różnych porządkach prawnych, więc niedostateczna znajomość przepisów, a często też języka, niesie dodatkowe problemy, co odbija się niekorzystnie na dzieciach. – Strony sporu nie zawsze są świadome, że mediacja jest nie tylko metodą rozwiązywania sporu, lecz także drogą pokojowej komunikacji w sytuacji, kiedy spór nie przybrał jeszcze na sile – stwierdza Rzecznik Praw Dziecka.

Rzecznik zaznacza, że przez ostatnie lata kierowany przez ministra Zbigniewa Ziobrę resort zwraca szczególną uwagę na zagadnienia związane z rozwojem i popularyzacją mediacji w Polsce. Jednak zdaniem Rzecznika brakuje na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wśród wydawnictw drukowanych szczegółowego informatora na temat mediacji transgranicznych.

– Opracowanie jednego, aktualnego, pełnego źródła informacji i wiedzy na temat rodzinnych mediacji transgranicznych na gruncie prawa polskiego wpłynie korzystnie na upowszechnienie tychże mediacji. Takim źródłem informacji może być osobny portal internetowy lub poświęcona temu oddzielna zakładka na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości. A że takich informacji poszukują także osoby starsze, np. dziadkowie, którzy chcą się porozumieć w sprawie kontaktów z wnukami, gdy zamieszkują w innym kraju, pomocny byłby też informator drukowany, który mógłby być wysłany pocztą – wyjaśnia Rzecznik i deklaruje pomoc przy upowszechnianiu bazy wiedzy dotyczącej rodzinnych mediacji transgranicznych zawierającej informacje na temat ich zasad, aktualnych przepisów prawa, dostępności mediatorów transgranicznych oraz wsparcia organów centralnych.

– Poprzez upowszechnienie tej wiedzy można poprawić sytuację dzieci uwikłanych w konflikt rodziców  – podsumowuje Rzecznik Praw Dziecka.