Młodzieżowa Rada Ekologiczna przy Ministrze Środowiska pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka

Dzieci i młodzież będą mieć realny wpływ na proekologiczne decyzje administracji rządowej. W Dzień Dziecka Minister Środowiska Michał Woś i Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak podpisali porozumienie o powołaniu Młodzieżowej Rady Ekologicznej. Pierwsze posiedzenie rady już we wrześniu. W skład rady wejdą 32 osoby w wieku od 13 lat, pochodzące z całej Polski. Nabór kandydatów na członków rady rusza 1 czerwca na oficjalnej stronie projektu.
– Rada będzie mieć realny wpływ na decyzje administracji rządowej dotyczące ochrony środowiska. Opinie rady będę firmował urzędem ministra środowiska i będę przedstawiał na posiedzeniach rządu. Głos młodego pokolenia musi być wreszcie usłyszany, zwłaszcza jeśli chodzi o nasze dziedzictwo narodowe, jakim jest środowisko naturalne – zapewnił Minister Środowiska Michał Woś.

Dodał, że rada będzie mieć nie tylko głos doradczy, lecz także będzie mogła przyznawać niewielkie granty młodzieżowe na proekologiczne działania dzieci i młodzieży – będą one przekazywane ze środków partnera projektu – Lasów Państwowych.

Rada będzie się zbierać co kwartał z udziałem Ministra Środowiska i Rzecznika Praw Dziecka, ale będzie też reagować na bieżące potrzeby.

– To nasze dzieci i nasza młodzież wyznaczają standardy zachowań ekologicznych w Polsce. Wielu dorosłych może się od nich uczyć. Musimy jako dorośli wykorzystać ten zapał, bo edukacja ekologiczna to inwestycja w naszą przyszłość, w zdrowie następnych pokoleń – zaznaczył Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Rzecznik podkreślił, że wyjątkowo cenną wartością, którą trzeba wspierać i rozwijać, jest bezkompromisowa troska dzieci i młodzieży o przyrodę. Jako przykład takiej postawy podał historię piątki nastolatków z Niegowa na Śląsku. Młodzi natknęli się w lesie na rannego liska. Nie zostawili go samego, aby umarł, tylko zaalarmowali leśników. Dzięki szybkiej reakcji weterynarz zdołał uratować liska. Za taką postawę Minister Środowiska Michał Woś i Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak nagrodzili nastolatków.
Minister Środowiska i Rzecznik Praw Dziecka powołują Młodzieżową Radę Ekologiczną