Przedstawiciel Rzecznika przewodniczącym Komisji do spraw pedofilii

Sejm wybrał dr. hab. Błażeja Kmieciaka na przewodniczącego Państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. To wybitny prawnik, którego na swojego przedstawiciela w komisji powołał Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

– Cieszę się, że cała 7-osobowa komisja złożyła już ślubowanie i może zaczynać pracę. Przewodniczący Błażej Kmieciak i pozostali członkowie komisji mają bowiem przed sobą bardzo poważne i odpowiedzialne zadanie. Muszą swoimi bezkompromisowymi działaniami doprowadzić do wyjaśnienia wielu zaniedbań i ukarać odpowiedzialnych za krzywdę dzieci przestępców oraz ludzi, którzy zamiatali pod dywan prawdę o ich czynach – podkreśla Rzecznik Mikołaj Pawlak.

– Dziękuję za zaufanie, którym obdarzył mnie Pan Rzecznik oraz Sejm, głosując za moją kandydaturą na przewodniczącego. Komisja natychmiast przystępuje do pracy, bo wiele jest do nadrobienia i przede wszystkim, do naprawienia. Nie może być zgody na krzywdzenie dzieci, a każdy, kto jest tej krzywdzie winny, musi ponieść karę. Zrobię wszystko, aby tej misji sprostać – zapowiada przewodniczący komisji Błażej Kmieciak.

Oprócz przewodniczącego komisja ma jeszcze sześciu członków. Są nimi przedstawiciele Sejmu – Barbara Chrobak, Hanna Elżanowska i Andrzej Nowarski, Senatu – Agnieszka Rękas, prezydenta – Justyna Kotowska oraz premiera – Elżbieta Malicka.

7-osobowa Państwowa komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 została powołana po opublikowaniu filmów dokumentalnych Tomasza i Marka Sekielskich oraz Sylwestra Latkowskiego, w których ujawniono wstrząsające historie skrzywdzonych przez pedofilów dzieci i związane z nimi zaniedbania.

Do zadań komisji należy m.in. zbadanie sposobu reagowania organów państwa, organizacji i podmiotów oraz osób prywatnych w zakresie wyjaśniania przypadków nadużyć seksualnych, w tym ustalanie przypadków niezawiadomienia właściwego organu o podejrzeniu popełnienia nadużycia seksualnego.

Prawnik, bioetyk, mediator

Powołany na przewodniczącego Komisji Błażej Kmieciak jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, ma doktorat z socjologii prawa, jest też absolwentem resocjalizacji i podyplomowych studiów w zakresie prawa medycznego i bioetyki.

Ukończył Szkołę Praw Człowieka organizowaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Szkołę Profilaktyki Uzależnień w Warszawie.

Posiada uprawnienia mediatora, odbywał kursy organizowane przez Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet Georgetown i Organizację Narodów Zjednoczonych dotyczące praktyki w stosowaniu praw dziecka oraz przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci.

Przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, był ekspertem Rzecznika Praw Pacjenta do spraw bioetycznych. Był członkiem Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Pracuje w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest ekspertem organizacji pozarządowych, m.in. Fundacji Życie i Fundacji im. Księdza Jana Kaczkowskiego.

Od urodzenia jest osobą z niepełnosprawnością – niedowidzącą.

Redaktor, autor i współautor licznych recenzowanych artykułów oraz książek, m.in. „Prawa dziecka jako pacjenta”, „Prawa pacjenta i ich ochrona. Studium socjologiczne”, „Prawo, psychiatria, społeczeństwo” i „Seksualność i prawo”.