Rzecznik do ministrów: opiekunowie ze żłobków i dziecięcych klubów zasługują na swoje święto

Dzień Edukacji Narodowej powinien być także świętem wszystkich opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych oraz wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych. A nawet warto uhonorować ich pracę, tak ważną dla rozwoju małych dzieci, poprzez ustanowienie ich własnego święta – uważa Rzecznik Praw Dziecka. Wystąpił do Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz do Ministra Edukacji Narodowej o wprowadzenie odpowiednich przepisów.

List Rzecznika do ministrów w sprawie opiekunów i wychowawców

“Od osób profesjonalnie zajmujących się dziećmi wymaga się bycia zarówno ich opiekunami, edukatorami i inspiratorami, jak i doradcami, konsultantami, (…) a przede wszystkim ich przyjaciółmi (..). Niezwykle istotne jest, aby w pełnieniu tak wielu trudnych i wymagających ról czuli się oni doceniani i wspierani, co w realny sposób przełożyć się może na ich motywację do pracy z najmłodszymi” – napisał Mikołaj Pawlak w liście do minister Marleny Maląg oraz szefa MEN Dariusza Piontkowskiego.

Wyjaśnił, że choć “art. 74 ustawy Karta Nauczyciela w sposób jednoznaczny stanowi, że Dzień Edukacji Narodowej uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty (…), w sposób szczególny wyróżniając w tym zakresie wykwalifikowanych nauczycieli, pomija on jednak istotną rolę, jaką pełnią dla dobra dzieci zawodowi opiekunowie w żłobkach i klubach dziecięcych”.

Jak podkreślił Rzecznik Praw Dziecka, są jego zdaniem dwa sposoby uhonorowania pracy tych osób. Jednym z nich byłoby przyjęcie Dnia Edukacji Narodowej również za święto opiekunów żłobków i klubów dziecięcych oraz wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych każdego typu. A drugim byłoby ustanowienie ich własnego święta.