Rzecznik ogłasza konkurs na najciekawsze prace plastyczne o prawach dziecka

Tablety, czytniki e-booków, głośniki bezprzewodowe, piłki, plecaki i piórniki z przyborami… Mnóstwo wspaniałych nagród można wygrać w konkursie, który właśnie ogłosił Rzecznik Praw Dziecka. Trzeba stworzyć pracę plastyczną o tematyce związanej z prawami dziecka, a potem wysłać jej skan lub zdjęcie za pośrednictwem swojej szkoły do Biura Rzecznika.

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak ogłasza konkurs dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w związku ze zbliżającym się Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka – obchodzonym corocznie 20 listopada, ustanowionym uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka to święto szczególne, pełne dziecięcej radości i zabaw – choć w tym roku z powodu pandemii koronawirusa tych zabaw raczej nie będzie – które pełni też inną ważną rolę. Podczas różnych związanych z tym dniem zajęć należy informować dzieci i młodzież, o tym jakie prawa im przysługują oraz do kogo mogą się zwrócić, jeśli ktoś te prawa narusza.

Szkoły zainteresowane udziałem ich uczniów w konkursie powinny do 15 grudnia 2020 r. zgłosić swój udział, przesyłając wypełniony formularz zgłoszenia oraz skany lub zdjęcia wybranych prac plastycznych wraz z imieniem i nazwiskiem autora oraz informacją o kategorii wiekowej – na adres email: konkurs@brpd.gov.pl.

Każda szkoła może nadesłać maksymalnie trzy prace w każdej z kategorii wiekowych. Dwie dotyczą szkół podstawowych: kl. I-IV, kl. V-VIII, jedna przeznaczona jest dla szkół ponadpodstawowych. Prace będą oceniane osobno dla każdej kategorii wiekowej. Prace mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie.

Spośród nadesłanych zgłoszeń 3-osobowa komisja powołana przez Rzecznika wybierze po maksymalnie 20 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną poddane szczegółowej ocenie, w celu wybrania trójki laureatów w każdej kategorii wiekowej oraz pozostałych wyróżnionych prac.

Komisja ogłosi decyzję do 4 stycznia 2021 r. Zwycięzcy – wybrani przez Komisję autorzy najlepszej pracy w każdej kategorii wiekowej – otrzymają za pośrednictwem swojej szkoły zestawy nagród rzeczowych zwycięzcy, ufundowane przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Zestawy nagród rzeczowych zwycięzcy będą obejmowały: I-Pad, głośnik bezprzewodowy, słuchawki bezprzewodowe, power bank, plecak, piórnik z wyposażeniem, piłkę.

Laureaci – wybrani przez Komisję autorzy dwóch pozostałych najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej – otrzymają za pośrednictwem swojej szkoły zestawy nagród rzeczowych laureata: czytnik e-booków, głośnik bezprzewodowy, słuchawki bezprzewodowe, power bank, plecak, piórnik z wyposażeniem, piłkę. Autorzy pozostałych 10 prac wybranych jako wyróżnione otrzymają zestawy nagród rzeczowych wyróżnionego: głośnik bezprzewodowy, słuchawki bezprzewodowe, plecak, piórnik z wyposażeniem, piłkę.

Szczegóły konkursu, formularze zgłoszenia oraz regulamin można znaleźć w poniższych plikach:

Ogłoszenie o konkursie na prace plastyczne z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2020

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia konkursowego

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia konkursowego

Regulamin konkursu plastycznego z okazji ODPD