Wcześniaki potrzebują programu kompleksowej opieki zdrowotnej

Rodzące się za wcześnie maluchy są narażone na choroby, które bez szybkiej diagnozy i odpowiedniego leczenia stają się skrajnie niebezpieczne. Odpowiedni rozwój wcześniakom może zapewnić tylko skoordynowana opieka zdrowotna. Dlatego Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Ministra Zdrowia o wprowadzenie specjalnego programu, w ramach którego takie dzieci przez pierwsze 3 lata życia miałyby zapewnione kompleksowe badania, konsultacje i leczenie.   

Wystąpienie Rzecznika do Ministra Zdrowia

“Dzieci przedwcześnie urodzone wymagają zapewnienia im szybkiego dostępu do niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej, by dać im szansę na lepszy rozwój i niwelowanie ryzyk zdrowotnych wynikających z czasu ich urodzenia” – pisze Mikołaj Pawlak do ministra Adama Niedzielskiego. 

W opinii Rzecznika obecne rozwiązania służące wcześniakom jak programy profilaktyki zakażeń wirusem RS (prowadzącym do groźnych infekcji układu oddechowego) czy opieki medycznej nad matką i jej nowo narodzonym dzieckiem są cenne, ale niewystarczające w kontekście wszystkich potrzeb zdrowotnych dzieci urodzonych przedwcześnie.  

„Obecnie rodzice noworodków przedwcześnie urodzonych po wypisie dziecka ze szpitala muszą jednocześnie korzystać ze specjalistycznej opieki zdrowotnej dla ich dzieci sprawowanej przez lekarzy wielu różnych specjalizacji. Nie wszyscy rodzice (…) są w stanie sprawnie i szybko zorganizować kompleksową opiekę nad noworodkiem” – stwierdza Rzecznik i dodaje, że czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty nie należy do najkrótszych, a trwający stan epidemii koronawirusa tylko pogarsza sytuację. 

Dlatego Rzecznik Praw Dziecka wnosi do ministra o podjęcie działań, które trwale poprawią jakość opieki zdrowotnej nad wcześniakami. 

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia za noworodka przedwcześnie urodzonego uważa się dziecko urodzone po ukończeniu 22. a przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2019 r. odnotowano w Polsce: 7 urodzeń poniżej 22. tygodnia ciąży, 1236 poniżej 28. tygodnia oraz 2505 urodzeń między 28. a 31. tygodniem ciąży.