Szybsze szczepienia mogą przerwać osamotnienie tysięcy dzieci

Pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych to nie celebryci, ale to właśnie ich warto zaszczepić szybciej. Tak, aby zakończyć udrękę niemal 17 tysięcy dzieci – wychowanków tych ośrodków – które przez epidemię od wielu miesięcy nie mogą spotykać się z bliskimi. Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Pełnomocnika rządu ds. narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, by dołączył personel tych ośrodków do grupy „0”.  

Rzecznik Mikołaj Pawlak alarmuje pełnomocnika, że ma liczne zgłoszenia o dziecięcych dramatach związanych z wymuszoną izolacją. Dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych w obawie przed zakażeniem personelu nie zezwalali wychowankom na kontakty z ich bliskimi, w tym na wyjazd do rodzinnych domów na święta Bożego Narodzenia. 

„Tę rozłąkę szczególnie przeżywają małe dzieci i dzieci z niepełnosprawnością, które nie potrafią kontaktować się z najbliższymi za pośrednictwem telefonu lub komunikatorów. Dla nich najważniejszy jest kontakt fizyczny, możliwość przytulenia się do mamy, babci czy cioci. Byłem informowany o przypadku umieszczenia w trybie interwencyjnym w placówce kilkumiesięcznego dziecka, w domu karmionego piersią, które swoich rodziców zobaczyło dopiero pół roku później” – tłumaczy Rzecznik.  

Dodaje, że starsze dzieci zgłaszają mu, iż czują się w placówce jak w więzieniu, mimo że nie popełniły żadnego przestępstwa i że są dyskryminowane.  

Rzecznik Praw Dziecka zdaje sobie sprawę, że dyrektorzy placówek znajdują się w trudnej sytuacji, bo są odpowiedzialni za zdrowie dzieci i pracowników oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania ośrodków.

„Znany jest mi przypadek, gdy to dyrektor sam musiał zapewnić opiekę kilkunastu wychowankom podczas ich 10-dniowej kwarantanny. Kadra wychowawcza wzięła zwolnienia lekarskie, a jedyną osobą, która zdecydowała się wesprzeć dyrektora, była pani kucharka” – zaznacza Rzecznik.  

Zdaniem Mikołaja Pawlaka szybkie zaszczepienie pracowników takich ośrodków to sposób na szybkie wznowienie kontaktów tych dzieci i młodzieży z rodzinami, bez narażania personelu na zarażenie koronawirusem.    

„Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 w Rozdziale VI pn.: <<Kolejność szczepień w Etapie 0>> przewiduje m.in. szczepienia dla pracowników Domów Pomocy Społecznej i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej. W mojej ocenie zasadnym wydaje się rozszerzenie tej grupy osób o pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz pracowników placówek wsparcia dziennego, które systematycznie pomagają dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych w ich miejscu zamieszkania, współpracują z tymi rodzinami dla dobra dzieci, zapewniają podopiecznym posiłki, monitorują aktualną sytuację w domu. Z mojego doświadczenia wynika, że brak takiej pomocy może skutkować koniecznością umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Dlatego dostrzegam ogromną potrzebę umożliwienia im funkcjonowania bez zakłóceń” – podsumowuje Rzecznik i apeluje do ministra o podjęcie pilnych decyzji w tej sprawie.