Rzecznik powołał Radę Ekspertów. Pomogą badać problemy dzieci i młodzieży

Profesorowie i doktorzy z uniwersytetów, specjalista z instytutu badawczego Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się m.in. pomocą dzieciom i młodzieży weszli w skład Rady Ekspertów, którą powołał właśnie Rzecznik Praw Dziecka.

– Jako Rzecznik Praw Dziecka wspieram działania mające na celu zapewnienie dzieciom harmonijnego i bezpiecznego rozwoju, z poszanowaniem ich godności i prawa do wychowania w rodzinie. Działam na rzecz ochrony dzieci przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją i zaniedbaniem. By skuteczniej realizować te zadania, postanowiłem powołać Radę Ekspertów, której działalność przyczyni się z pewnością do opracowania nowych rozwiązań problemów dotyczących dzieci i młodzieży, rozwiązań opartych na wiedzy, doświadczeniu i wrażliwości – wyjaśnia Mikołaj Pawlak.

Rzecznik podkreśla, że ma świadomość dynamicznych zmian społecznych oraz wyzwań współczesności stojących przed dziećmi i młodzieżą. I dlatego jego zdaniem – poza codzienną troską o sprawy młodych Polaków oraz pokonywaniem problemów i barier, stojących na drodze do pełnej realizacji ich praw – konieczne jest szczegółowe badanie tej rzeczywistości i jej naukowa analiza.

– Doceniając dorobek zawodowy ekspertów z rady oraz ich doświadczenie w obszarze związanym ze wspieraniem dzieci i młodzieży, dziękuję bardzo, że zgodzili się podjąć tę misję. Jestem przekonany, że badania i prace Rady staną się cennym źródłem wiedzy dla świata nauki, a także dla instytucji i organizacji zajmujących się dobrem polskich dzieci i młodzieży – podsumowuje Rzecznik Praw Dziecka.

W skład Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka wchodzą:

Prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. UMK dr hab. Jarosław Horowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Barbara Chojnacka z Uniwersytetu Szczecińskiego

Dr Natasza Doiczman-Łoboda z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Jarosław Przeperski z Biura Rzecznika Praw Dziecka

Dr Rafał Lange z Instytutu Badawczego NASK

Anna Szewczyk z Fundacji Pomocy Dzieciom „Pociecha” we Wrocławiu

Dawid Radomski z Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu

Marek Grabowski z Fundacji Mamy i Taty w Warszawie

Wojciech Przybysz ze Stowarzyszenia Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. każdego Człowieka w Toruniu