Napisz list do taty i odwiedź z nim Senat, by odebrać nagrodę

Wystarczy 300 słów, prostych, ale i ciekawych, miłych, ale też szczerych, którymi trzeba opowiedzieć, kim jest i co dla mnie znaczy mój tata. Rusza wyjątkowy konkurs „List do Taty” dla uczniów klas czwartych i piątych. Organizują go senatorowie we współpracy z Fundacją Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.Net pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka.  

Konkurs jest organizowany w okręgach wyborczych kilkudziesięciu senatorów (oto lista senatorów – organizatorów konkursu).  

Podstawowym celem konkursu, organizowanego co dwa lata od 2011 r., jest propagowanie odpowiedzialnego ojcostwa. Biorący w nim udział uczniowie klas czwartych i piątych szkół podstawowych mają za zadanie napisanie pracę na temat: kim jest i co dla mnie znaczy mój tata – która może mieć formę listu do ojca.  

Prace uczniów muszą zostać przesłane przez ich szkoły do okręgowego biura senatorskiego organizującego konkurs w terminie do 2 lipca 2021 r. Praca może mieć objętość do 300 słów, musi zostać napisana na formularzu konkursowym, odręcznie i w czytelny sposób. Formularze do napisania pracy można otrzymać od nauczyciela, szkołom z kolei udostępniają je biura senatorów zaangażowanych w akcję. Na formularzu musi się również znaleźć zgoda rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na przetwarzanie jego danych osobowych.  

Prace zostaną ocenione przez jury powoływane przez senatora. Jury wyłania zwycięzcę etapu okręgowego, którego praca przesyłana jest następnie do senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej i bierze udział w etapie ogólnopolskim konkursu. Spośród prac laureatów okręgowych jury powoływane przez przewodniczącego komisji wyłania trzy zwycięskie prace. Ogłoszenie wyników konkursu, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju, odbędzie się na uroczystej gali w Senacie w październiku 2021 r., w której udział wezmą senatorowie oraz laureaci i ich opiekunowie.  

Pytania w sprawach organizacyjnych należy kierować do sekretariatu senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (e-mail: krpss@senat.gov.pl, tel. 22-694-91-80).  

Regulamin i szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć tutaj.