Moda, ideologia czy polityka nie mogą podważyć prawa dziecka do bycia wychowywanym przez rodziców

Dziecko ma prawo być wychowywane i kształcone przez rodziców. Żadna moda, żadna ideologia, żadna polityka nie mogą tego podważyć – powiedział Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak na Ogólnopolskim Kongresie „Educatio Permanet In Aeternum – Wychowanie Trwa Wiecznie” w Warszawie.

Kongres zorganizowany przez Rzecznika i Kolegium Jagiellońskie przy współudziale Fundacji Życie objął patronatem Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

– To rodzice i rodzina wprowadzają własne dzieci w życie. To oni decydują, jakie wartości, wrażliwość, jakie postawy chcą im przekazać. To rodzice odkrywają przed dziećmi rzeczywistość moralną i duchową świata, a zatem wychowanie nie może abstrahować od kultury, tradycji, narodu, od tożsamości religijnej dzieci – podkreślił Mikołaj Pawlak podczas wystąpienia na kongresie.

Wskazał także, że wychowanie to nauka odpowiedzialności – za siebie i za innych, za ojczyznę i jej przyszłość. – Naszą przyszłość – zaznaczył Rzecznik Praw Dziecka.

Podczas trzech dni obrad kongresu zaproszeni goście z różnych środowisk, eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych dyskutują o zachodzących przemianach cywilizacyjnych i perspektywach skutecznego rozwoju edukacji i wychowania, niezbędnych do odbudowy współczesnego świata.