Wracają operacje serca u dzieci nienarodzonych

Udało się przełamać impas w sprawie operacji ratujących życie maluchów rosnących w brzuchach mam, o których przywrócenie apelował do ministerstwa Rzecznik Praw Dziecka wraz z Fundacją Serce Dziecka oraz rodzicami małych pacjentów. Warszawska klinika i pracujący w niej zespół wybitnych lekarzy są gotowi do operowania serc dzieci nienarodzonych. 

– Z dużą satysfakcją przyjąłem wiadomość, że po miesiącach niepewności co do dalszej realizacji programu interwencji kardiologicznych u dzieci nienarodzonych obecnie zespół wybitnych specjalistów i lekarzy z dużym doświadczeniem jest gotowy do ratowania życia i zdrowia maluchów z wadami serca w Polsce. Bez konieczności organizowania takiego leczenia poza granicami kraju, na przykład w Austrii – mówi Rzecznik Mikołaj Pawlak. 

I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy pl. Starynkiewicza 1/3 w Warszawie jest gotowa przyjmować pacjentki wymagające wykonania zabiegu wewnątrzmacicznego służącego leczeniu nienarodzonego jeszcze dziecka z krytyczną wadą serca. 

Zespołem operującym w Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kieruje prof. dr hab. n. med. Marzena Dębska (perinatolog), a w jego skład wchodzą również prof. dr hab. n. med. Janusz Kochman (kardiolog interwencyjny) oraz dr Beata Rebizant (perinatolog wielokrotnie asystująca prof. Dębskiej przy zabiegach kardiologicznych). 

Rzecznik Praw Dziecka interweniował u ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, by ten podjął pilne działania na rzecz wznowienia realizacji zabiegów. Do Rzecznika wpływały dramatyczne listy od fundacji pomagającej ratować dzieci z wadami serca i rodziców maleństw, które czekają na ratunek. Prosili o interwencję na rzecz przywrócenia programu. 

„Zwracamy się do Pana zaledwie 2 dni po tym, kiedy jedno z dzieci nie doczekało przywrócenia programu i zmarło w 12 godzin po narodzeniu. A była ogromna szansa na uratowanie jego życia w ramach programu interwencji kardiologicznych u płodów. (…) Fundacja Serce Dziecka od 15 lat wspiera dzieci z wadami serca. (…) Wielu z nas, rodziców przeżyło strach o własne dziecko. Dlatego upominamy się o życie i zdrowie kolejnych dzieci, które mają szansę na operacje ratujące ich życie jeszcze, zanim przyjdą na świat” – napisali wówczas do Rzecznika przedstawiciele Fundacji Serce Dziecka. 

Więcej o kryzysie operacji kardiologicznych u dzieci nienarodzonych