Ogólnopolskie badania na zlecenie Rzecznika. Dzięki nim eksperci przygotują zmiany prawa

Cyfrowe uzależnienie dzieci i młodzieży, a także problemy psychiczne i wychowawcze związane z długotrwałą izolacją wywołaną koronawirusem były głównymi tematami obrad Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka. Na zlecenie Mikołaja Pawlaka trwają ogólnopolskie badania jakości życia młodych Polaków. Staną się one dla Rady podstawą do opracowania projektów zmian prawa w tym zakresie, które Rzecznik Praw Dziecka przedstawi parlamentowi.

W składzie Rady są profesorowie i doktorzy z uniwersytetów, specjalista z instytutu badawczego Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się m.in. pomocą dzieciom i młodzieży.

Badania, w których bierze udział tysiące uczniów w całej Polsce, są pierwszą od wielu lat tak szeroko zakrojoną analizą ich postaw, problemów i oczekiwań. Wyniki oparte na odpowiedziach uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą elementem naukowych badań nad jakością obecnego życia dzieci i młodzieży.

Rzecznik Praw Dziecka i Rada Ekspertów zarekomendują zmiany w obowiązujących przepisach obejmujących szeroko rozumiane prawa dziecka.

Przy powoływaniu Rady Ekspertów Mikołaj Pawlak zwracał uwagę, że jako Rzecznik Praw Dziecka wspiera działania mające na celu zapewnienie dzieciom harmonijnego i bezpiecznego rozwoju, z poszanowaniem ich godności i prawa do wychowania w rodzinie. Działa także na rzecz ochrony dzieci przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją i zaniedbaniem. Rzecznik podkreślał, że ma świadomość dynamicznych zmian społecznych i wyzwań współczesności stojących przed dziećmi i młodzieżą, zwłaszcza w czasach pandemii. I dlatego tak ważne jest szczegółowe badanie tej rzeczywistości i jej naukowa analiza.

– Ogólnopolskie badania jakości życia dzieci i młodzieży, a także wiedza, doświadczenie i wrażliwość członków Rady dają mi pewność, że uda nam się opracować dobre propozycje rozwiązania obecnych problemów młodych ludzi w Polsce – przekonuje Mikołaj Pawlak.

Rzecznik dodał, że badania i prace Rady staną się nie tylko podstawą opracowania projektów nowych aktów prawnych, lecz również cennym źródłem wiedzy dla świata nauki, a także dla instytucji i organizacji zajmujących się dobrem polskich dzieci i młodzieży.

W skład Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka wchodzą:

Prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. UMK dr hab. Jarosław Horowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Barbara Chojnacka z Uniwersytetu Szczecińskiego

Dr Natasza Doiczman-Łoboda z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Jarosław Przeperski z Biura Rzecznika Praw Dziecka

Dr Rafał Lange z Instytutu Badawczego NASK

Anna Szewczyk z Fundacji Pomocy Dzieciom „Pociecha” we Wrocławiu

Dawid Radomski z Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu

Marek Grabowski z Fundacji Mamy i Taty w Warszawie

Wojciech Przybysz ze Stowarzyszenia Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. każdego Człowieka w Toruniu