Udana interwencja Rzecznika, dzieci wracają do mamy

Dziewięcioro dzieci z Dalkowa wraca do swojej mamy. Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Sąd Rejonowy w Głogowie zmienił postanowienie o umieszczeniu rodzeństwa w pieczy zastępczej. – Miejsce tych dzieci jest przy mamie. Prawdziwa miłość przezwycięża największe problemy. Cieszę się, że sąd wziął pod uwagę dobro dzieci i dał im szansę na wychowanie w rodzinie – podkreślił Rzecznik Mikołaj Pawlak.

W maju 2021 r. sąd odebrał matce dziewięcioro jej dzieci i umieścił w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Polkowicach, na czas toczącego się postępowania o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Sprawa została zainicjowana przez kuratora, według którego kobieta nie radziła sobie z dziećmi i zaniedbywała obowiązek szkolny.

Sprawę podjął Rzecznik Praw Dziecka, który wniósł o zmianę postanowienia zabezpieczającego i powrót dzieci do matki, ale sąd początkowo odrzucił ten wniosek. Gdy historia pani Ewy i jej dzieci trafiła do mediów, ruszyła fala pomocy – dzięki wolontariuszom, sąsiadom i rodzinie, poprawiły się jej warunki mieszkaniowe. Kobietę wsparły także gminne i powiatowe instytucje, które wystawiły jej pozytywne opinie.

Po analizie dodatkowych opinii sporządzonych przez asystenta rodziny, pracownika socjalnego i pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej Rzecznik Praw Dziecka ponownie wystąpił do sądu o natychmiastową zmianę decyzji i powrót rodzeństwa pod opiekę matki.

Rzecznik wskazał, że wniosek kuratora sądowego w tej sprawie był przedwczesny i nie obejmował całokształtu sytuacji tej rodziny. Mikołaj Pawlak podkreślił, że sprawowanie opieki nad dziewięciorgiem małoletnich dzieci przez samotną matkę jest ogromnym wyzwaniem i wymaga stałego udzielania matce odpowiedniej pomocy ze strony instytucji do tego powołanych.

Pogląd ten sąd tym razem podzielił i zmienił postanowienie. Do czasu zakończenia postępowania dzieci będą mieszkać z mamą. W październiku zaplanowano kolejną rozprawę. Rzecznik Praw Dziecka monitoruję tę sprawę, mamę dzieci wspiera również prawnik z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z Warszawy.