Rzecznik rozpoczyna współpracę ze strażą pożarną na rzecz edukacji dzieci

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak i Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak podpisali list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa, ratownictwa i propagowania postaw prospołecznych.

W liście Rzecznik i Komendant wskazali, że Państwowa Straż Pożarna jest jedną z najważniejszych instytucji współczesnego systemu bezpieczeństwa, cieszy się najwyższym społecznym zaufaniem i ma unikalne w skali kraju doświadczenie we współpracy z lokalnymi społecznościami. Rzecznik zaś podejmuje działania mające na celu zapewnienie dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, stoi na straży ochrony jego zdrowia, a także praw do wychowania w rodzinie i do nauki. Dlatego tak cenne będzie wykorzystanie potencjału obu tych instytucji do edukacji dzieci i młodzieży.

Strony zadeklarowały podejmowanie wspólnych działań edukacyjnych na rzecz upowszechniania wśród przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy na temat przeciwdziałania niebezpieczeństwom, w tym działań przeciwpożarowych i edukacyjnych z zakresu ratownictwa, a także umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Rzecznik i Komendant zwrócili również uwagę na występujące w okresie pandemii COVID-19 deficyty aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Biorąc pod uwagę opinie środowisk medycznych, które wskazują na już występujące problemy zdrowotne wywołane tymi deficytami, pragnąc przeciwdziałać długoterminowym skutkom takiej sytuacji, Strony zobowiązują się do podejmowania działań na rzecz krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, w tym wspierania organizowanych zawodów sportowych, festynów i zabaw, nastawionych na uzupełnienie oferty sportowej – czytamy w liście intencyjnym.

Rzecznik Praw Dziecka i Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej dostrzegli również potrzebę upowszechniania wśród najmłodszego pokolenia wiedzy o ochronie środowiska i ekologii.