Rzecznik: Prezes NIK kłamie. Jeśli mnie nie przeprosi, podam go do sądu

Rzecznik Praw Dziecka oświadcza, że Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś podczas wystąpienia w dniu 8 października 2021 r. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej skłamał, stwierdzając, iż Mikołaj Pawlak, pełniąc funkcję Rzecznika Praw Dziecka, rozdzielał środki z Funduszu Sprawiedliwości. To nieprawda. Rzecznik wzywa Mariana Banasia do natychmiastowego publicznego sprostowania i przeproszenia Rzecznika do końca dzisiejszego dnia. W przeciwnym razie Rzecznik wystąpi przeciwko prezesowi NIK na drogę sądową za naruszenie dobrego imienia i podważenie zaufania do konstytucyjnego urzędu jakim jest Rzecznik Praw Dziecka.

W trakcie wystąpienia prezesa NIK senator Koalicji Obywatelskiej Magdalena Kochan stwierdziła, że Mikołaj Pawlak, pełniąc funkcję Rzecznika Praw Dziecka, podejmował decyzje w imieniu Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Zapytała Mariana Banasia, na podstawie jakich przepisów prawa Rzecznik Praw Dziecka „rozdzielał środki z Funduszu Sprawiedliwości”. Kilka razy dopytywała, jakie przepisy „dopuściły Rzecznika Praw Dziecka do rozdzielania środków z Funduszu, skoro jest innym organem”. Marian Banaś ani razu nie tylko nie wyprowadził z błędu senator Kochan, ale potwierdzał nieprawdę, kłamiąc, jakoby Mikołaj Pawlak: „pełnił jedną i drugą rolę. I jest to niezrozumiałe dla nas (dla NIK), dlaczego tak postąpił”.

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak oświadcza, że są to nieprawdziwe informacje. Mikołaj Pawlak w okresie objętym kontrolą NIK był dyrektorem departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Gdy w grudniu 2018 roku został powołany na funkcję Rzecznika Praw Dziecka, od pół roku nie nadzorował Funduszu, a ponadto na mocy prawa w ogóle przestał pracować w ministerstwie.

Rzecznik Praw Dziecka podkreśla, że w samym raporcie NIK, podpisanym przez prezesa Mariana Banasia, nie ma błędu o rzekomej „podwójnej roli” Mikołaja Pawlaka. Dlatego Rzecznik uznaje wypowiedź Mariana Banasia w Senacie za celowe i świadome wprowadzenie w błąd senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, a także całej opinii publicznej, będące próbą zdyskredytowania Mikołaja Pawlaka i podważenia wiarygodności konstytucyjnego urzędu Rzecznika Praw Dziecka.