Rozszerzenie pomocy ekspertów Dziecięcego Telefonu Zaufania 

Od dzisiaj (10.01.2022) przy Dziecięcym Telefonie Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 i na specjalnym czacie internetowym czat.brpd.gov.pl dyżurować będą specjalni eksperci z zakresu prawa, spraw socjalnych, edukacji i wychowania oraz ochrony zdrowia. Oprócz codziennego, całodobowego wsparcia psychologicznego i kryzysowego będzie można teraz w trakcie eksperckich dyżurów uzyskać wyczerpujące informacje dotyczące obowiązujących przepisów i procedur. 

Kryzys wywołany pandemią wymaga pilnej rozbudowy skoordynowanego i powszechnego systemu pomocy dla młodego pokolenia. W wyniku porozumienia zawartego przez Rzecznika Praw Dziecka z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki wspólnie działamy na rzecz reformy systemu psychiatrii dziecięcej, pomocy środowiskowej i psychologicznej w szkołach. Elementem tego systemu stał się całodobowy darmowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 oraz czat internetowy, które pełnią rolę „poradni pierwszego kontaktu” i są znaczącym narzędziem codziennej, całodobowej pomocy dla dzieci i młodzieży.

Kolejnym etapem rozbudowy systemu pomocy jest uruchomienie przy Dziecięcym Telefonie Zaufania codziennych dyżurów eksperckich z zakresu prawa, spraw socjalnych, edukacji i wychowania oraz ochrony zdrowia. Specjaliści dyżurują w dni powszednie w godzinach 9-14 – wystarczy zadzwonić na 800 12 12 12 lub napisać na czacie (czat.brpd.gov.pl) i poprosić o kontakt z ekspertem.

Cały czas, codziennie, przez całą dobę można również uzyskać wsparcie psychologiczne i kryzysowe – eksperci dyżurują dodatkowo i niezależnie od stałego, całodobowego wsparcia psychologów.

 

W kolejne dni powszednie w godzinach 9-14 dyżurują następujący specjaliści: 

 

Poniedziałek – ekspert z zakresu spraw socjalnych: 

– świadczeń (500 plus, 300 plus, zasiłek i dodatki do zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjne itp.);

– udzielania pomocy społecznej;

– spraw socjalnych dzieci wychowywanych w różnych formach opieki zastępczej, w czasie sprawowania opieki i po jej ustaniu;

– działalności domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;

– działalności zakładów opiekuńczo-leczniczych dla dzieci;

– świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

– warunków pracy małoletnich;

– spraw mieszkaniowych, lokali zastępczych, socjalnych, eksmisji;

– działania domów dla matek z małymi dzieci i kobiet w ciąży;

– funkcjonowania funduszu alimentacyjnego;

– spraw związanych z niepełnosprawnością nieletnich, rehabilitacją, ochroną zdrowia niepełnosprawnych.

 

Wtorek – ekspert z zakresu ochrony zdrowia: 

– dostępności do świadczeń zdrowotnych;

– praw pacjenta małoletniego;

– środków prawnych przysługujących pacjentom oraz ich przedstawicielom ustawowym /opiekunom w realizacji ich praw.

 

Środa – ekspert z zakresu prawa rodzinnego i postępowania w sprawach nieletnich oraz prawa i postępowania karnego dotyczącego małoletnich.

 

Czwartek – ekspert z zakresu edukacji i wychowania:

–  pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanej w przedszkolach, szkołach i placówkach;

– przemocy rówieśniczej;

– spraw związanych z ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów;

– indywidualnego nauczania;

– dowożenia uczniów niepełnosprawnych, jak również innych spraw związanych z organizacją transportu dzieci do szkół;

– współpracy szkoły z rodzicami;

– reorganizacji szkół, likwidacji czy łączenia oddziałów;

– bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz wychowania.

 

Piątek – ekspert z zakresu prawa rodzinnego i postępowania w sprawach nieletnich oraz prawa i postępowania karnego dotyczącego małoletnich.