Młodzi doradcy Rzecznika jadą na obrady do Hiszpanii

To były ostatnie przygotowania przed zjazdem Europejskiej Sieci Młodych Doradców (ENYA) w Bilbao. Młodzieżowi doradcy Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka spotkali się na warsztatach w jego Biurze, by przygotować w formie filmu swoje rekomendacje w sprawie walki o zatrzymanie zmian klimatycznych, które przedstawią w Hiszpanii pod koniec czerwca. Umiejętności potrzebnych do występu przed kamerą uczyła ich znana piosenkarka Paulla.

ENYA to projekt uczestnictwa dzieci i młodzieży w działaniach na rzecz m.in. zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiednich warunków rozwoju młodym ludziom w Europie. Jest on wspierany przez Europejską Sieć Rzeczników Praw Dziecka (ENOC). ENYA działa w duchu Konwencji o Prawach Dziecka i ma na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży udziału w publicznej debacie. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest sprawiedliwość klimatyczna i walka ze zmianami klimatycznymi, których konsekwencje najmocniej dotykają najbiedniejszych i najbardziej bezbronnych, czyli dzieci.

Polski Rzecznik Praw Dziecka od kilku lat uczestniczy w projekcie ENYA i wspiera młodzieżowych doradców w ich działaniach.

– Podziwiam zaangażowanie tych młodych ludzi. To dla mnie szczególnie ważne, że mam okazję brać udział w spotkaniach i warsztatach polskiego zespołu młodzieżowych doradców Rzecznika Praw Dziecka i mogę dowiedzieć się od nich, czego od nas – dorosłych – oczekują. I jakie działania powinniśmy podjąć, jako ENOC i nie tylko, by uczynić świat lepszym i bezpieczniejszym – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

W ramach spotkań młodzież uczestniczy w lekcjach języka angielskiego, by móc samodzielnie przygotować niezbędne dokumenty na forum europejskim oraz swobodnie porozumieć się z członkami projektu z innych państw. Część spotkań, na które zapraszani są specjaliści w temacie przewodnim projektu, odbywa się po angielsku – dodatkowo młodzież przygotowuje w tym języku rekomendacje dotyczące tematu przewodniego, które zawierają rozwiązania i najpilniejsze działania, jakie zdaniem młodzieżowych doradców Rzecznika powinny zostać wdrożone. W tym roku będą one miały formę filmu, dlatego młodzi doradcy w Biurze Rzecznika uczyli się pod okiem znanej piosenkarki Paulli – Pauliny Ignasiak – jak dobrze wypaść przed kamerą i skutecznie przekazać widzom to, o czym chcą im opowiedzieć.

Uczestnictwo w projekcie ENYA obejmuje także zagraniczne spotkania młodzieży i koordynatorów –  najbliższe odbędzie się pod koniec czerwca w hiszpańskim Bilbao. Celem pierwszego spotkania jest wstępne przedstawienie rekomendacji dotyczących tematu przewodniego. Drugie spotkanie to włączenie rekomendacji do oficjalnego corocznego oświadczenia organizacji europejskich rzeczników praw dzieci ENOC przedstawionego na zjeździe, w którym uczestniczą także przedstawiciele projektu ENYA ze wszystkich państw biorących udział w programie.

ENOC (European Network of Ombudspersons for Children) to organizacja założona na spotkaniu w Trondheim w Norwegii w 1997 roku. Jej zadaniem jest promocja i ochrona praw dzieci sformułowanych w Konwencji ONZ o Prawach Dziecka. Zrzesza instytucje narodowe, regionalne lub lokalne czuwające nad przestrzeganiem praw dziecka. Ich przedstawiciele spotykają się każdego roku w innym mieście. Polska jest członkiem ENOC od 2001 r. Już za tydzień – w dniach 8-10 czerwca – członkowie ENOC spotkają się w Warszawie, na seminarium organizowanym przez polskiego Rzecznika Praw Dziecka.