Rzecznik na obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży

Po dwuletniej przerwie z powodu pandemii obrady rozpoczął Sejm Dzieci i Młodzieży. W tym roku temat sesji brzmi: „Jakie ideały żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych przetrwały i odniosły zwycięstwo? Które z tych wartości są dla Ciebie ważne?”.

Sejm Dzieci i Młodzieży to projekt edukacyjny realizowany od 1994 r. przez Kancelarię Sejmu. Ma kształtować wśród młodych ludzi poczucie odpowiedzialności obywatelskiej. Uczestnicy są wybierani w konkursie, w którym muszą zrealizować projekt na zadany temat.

– Dziękuję Wam, że mimo wielu możliwości, z których moglibyście dzisiaj skorzystać – zabaw, różnych form rozrywki organizowanych w dniu Waszego święta, wybraliście pobyt tutaj, w Sejmie, w miejscu historycznym, ale i przyszłościowym, bo tutaj tworzy się prawo i tworzy się Wasza przyszłość. Dzisiaj, dzięki udziałowi w tym posiedzeniu, macie również na to wpływ i możecie dyskutować o rzeczach najważniejszych dla Waszej przyszłości – mówił podczas wystąpienia Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak do młodych posłanek i posłów.

W tym roku temat konkursowej prezentacji brzmi tak samo jak tytuł sejmowych obrad: „Jakie ideały żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych przetrwały i odniosły zwycięstwo? Które z tych wartości są dla Ciebie ważne?”. Uczniowie mieli zrealizować: film, audycję radiową lub stronę internetową poświęconą wybranemu bohaterowi. Mogła to być także tablica pamiątkowa lub publikacja.

Organizatorzy konkursu rekrutacyjnego do Sejmu Dzieci i Młodzieży podkreślili w opisie zadania, że w tym roku przypada 80. rocznica powstania Armii Krajowej. Prosili też o zwrócenie szczególnej uwagi na kobiety, które brały udział w walkach o wolność Polski: „Największy udział kobiet w walkach miał miejsce podczas II wojny światowej w Armii Krajowej, zwłaszcza w czasie Powstania Warszawskiego”.

Ze zgłoszeń konkursowych wybrano najlepsze prace, a ich autorzy zasiedli dzisiaj w sejmowych ławach. Wcześniej młodzi posłanki i posłowie spotkali się na posiedzeniach komisji i opracowali projekt uchwały – apelu do dorosłych – dotyczącej tematu tegorocznych obrad. Wybrano też marszałków Sejmu Dzieci i Młodzieży – zostali nimi: Kalina Maciejewska, Wiktoria Mielniczek i Jakub Pach.

Polska to pierwszy kraj w Europie, który zorganizował taki projekt edukacyjny.

Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży