Po skardze kasacyjnej Rzecznika 5-letnie dziecko nie zostanie wydane w ręce przestępcy

Pięcioletni Antoni nie wróci do Holandii do ojca – przestępcy skazanego w Polsce za handel narkotykami – za którym wydano Europejski Nakaz Aresztowania. Sąd Najwyższy uznał skargę kasacyjną Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka i uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który nakazał wydanie dziecka w ręce handlarza narkotyków.

Antoni dziś mieszka z mamą w Polsce. Do 2019 r. chłopiec z rodzicami mieszkał w Holandii, ale matka przywiozła syna do kraju bez zgody ojca. To przestępca skazany w Polsce za handel narkotykami – po wyroku uciekł przed polskim wymiarem sprawiedliwości i został za nim wydany Europejski Nakaz Aresztowania.

Ukrywający się mężczyzna zdołał w Holandii zainicjować postępowanie w trybie Konwencji haskiej, żądając sądowego nakazu sprowadzenia syna. W 2020 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie orzekł, że chłopiec powinien zostać z mamą w Polsce, bowiem ojciec jest poszukiwany i gdy zostanie schwytany, trafi do więzienia, a Antoni do holenderskiego domu dziecka.

Ojciec się odwołał, a w marcu 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał kuriozalną decyzję o… wydaniu dziecka w ręce poszukiwanego w całej Europie przestępcy.

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak w trybie pilnym złożył wtedy wniosek o wstrzymanie wykonania postanowienia o wydaniu chłopca do Holandii do czasu rozpatrzenia jego skargi kasacyjnej. Teraz Sąd Najwyższy uznał skargę rzecznika i uchylił wyrok sądu apelacyjnego o nakazie wydania. Mały Antoni ostatecznie pozostanie z mamą w Polsce.