Rzecznik do Premiera: Alimenty natychmiastowe potrzebne natychmiast

Wojna, światowy kryzys, inflacja… Koszty życia rosną, a w sądach kolejki – samotnie wychowujący dzieci rodzice nie mogą odzyskać należnych dziecku pieniędzy od byłych małżonków czy partnerów. Sytuację poprawiłyby „alimenty natychmiastowe”, ale stworzone już dawno przepisy nie są wprowadzone w życie. Rzecznik Praw Dziecka wnosi do premiera, by ten doprowadził do niezwłocznego zakończenia prac. Dzieci nie mogą dłużej czekać.

„Konieczne jest pilne przyspieszenie działań legislacyjnych mających na celu przyjęcie przepisów o alimentach natychmiastowych, które nie tylko pozwolą rodzicom sprawującym pieczę nad dzieckiem zapewnić środki na utrzymanie i wychowanie małoletniego, lecz także umożliwią rozstrzygnięcie tej kwestii bez niepotrzebnego antagonizowania rodziców, a nadto pozwolą na usprawnienie pracy sądów rodzinnych.” – napisał Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Dodał, że będzie niezmiernie wdzięczny, jeśli premierowi uda się doprowadzić do niezwłocznego zakończenia prac nad „alimentami natychmiastowymi” – dzięki którym dzieci wychowujące się w niepełnych rodzinach dostawałyby szybko potrzebne im pieniądze, a nie dopiero po zakończeniu ciągnących się w sądach latami sporów rodzinnych.

„Z pewnością będzie to dużą pomocą dla polskich dzieci wychowujących się w niepełnych rodzinach. (…) Obecna sytuacja ekonomiczna sprawia, że rodzice zmuszeni są ponosić coraz większe koszty zakupu podstawowych towarów i usług, utrzymania mieszkań, a zwłaszcza wychowania dzieci. Niedobory finansowe u rodziców samotnie wychowujących dzieci niewątpliwie zintensyfikują ich działania prawne wobec drugiego rodzica, u którego występuje lub może wystąpić obowiązek alimentacyjny. To zaś może spowodować dodatkowe obciążenie sądów rodzinnych, do których wpływać będzie coraz więcej pozwów o ustalenie lub o podwyższenie alimentów” – wyjaśniał w swoim wystąpieniu Rzecznik Praw Dziecka.

Rzecznik przypomniał, że prace nad wprowadzeniem „alimentów natychmiastowych” do prawa polskiego trwają niestety już od pięciu lat, mimo że to rozwiązanie jest powszechnie akceptowane, również przez różne ugrupowania polityczne i środowisko sędziów rodzinnych.

W poprzedniej kadencji parlamentu procedowany był projekt ustawy regulującej tę kwestię. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw zawarty w druku sejmowym nr 3254 wpłynął do Sejmu 27 lutego 2019 roku, a następnie z poprawkami został przyjęty w I czytaniu bez głosu sprzeciwu. Niestety, prace nad tym projektem zostały przerwane za względu na koniec kadencji parlamentu.

Obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości ponownie przygotowało projekt przewidujący wprowadzenie „alimentów natychmiastowych” (UD261), który został przedstawiony Radzie Ministrów. Prace nad tym projektem znów się przeciągają, dlatego potrzebna jest zdaniem Rzecznika interwencja szefa rządu.