Błogosławionych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy!

Niech Zmartwychwstały Chrystus rozjaśni codzienne drogi

naszego życia, niech darzy nadzieją, pokojem i radością.

Błogosławionych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy!

Z radosnym Alleluja,

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak