Główne nagrody przyznane. Wyniki konkursu Rzecznika Praw Dziecka

Komisja konkursowa nie miała wątpliwości – nadesłane prace magisterskie i doktorskie na temat praw dziecka są na tak wysokim poziomie, że zasługują na dodatkowe nagrody. Ich autorzy podjęli ważne, aktualne tematy, analizując sytuację dzieci w czasie rozwodu rodziców, prawo dziecka do świadczeń zdrowotnych, problemy z ochroną wizerunku czy proceder handlu dziećmi. Rzecznik Praw Dziecka przyznał nagrody główne i wyróżnienie.

– Gratuluję laureatom! Ogromnie się cieszę, że w gronie profesjonalistów zajmujących się prawami dziecka przybywa nam tak świetnych fachowców jak autorzy nadesłanych na mój konkurs prac magisterskich i rozpraw doktorskich – komentuje Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. I dodaje: – Dbałość o metodologię i stronę formalną pracy, a jednocześnie umiejętność samodzielnego formułowania wniosków naukowych i dążenia do własnych konkluzji, mających znaczenie dla dziedziny, której dotyczy temat pracy – to wszystko widać w nagrodzonych przez komisję konkursową pracach.

Oprócz Rzecznika Praw Dziecka w pracach komisji udział wzięli: dr hab. Piotr Telusiewicz (przewodniczący komisji), profesor KUL dr hab. Danuta Opozda, prof. Marek Andrzejewski oraz dr Jarosław Przeperski. Prace magisterskie i doktorskie o tematyce związanej z prawami dziecka lub instytucjami rzecznictwa praw dziecka w Polsce i na świecie, obronione w roku 2020, 2021 lub 2022 można było nadsyłać do Biura Rzecznika Praw Dziecka w terminie do 15 marca br.

Rzecznik Praw Dziecka zdecydował się przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w konkursie:

– nagrodę główną w kategorii prac doktorskich w wysokości 5 000 zł dla Pani Danieli Wybrańczyk za rozprawę pt. „Sytuacja prawna małoletniego dziecka rozwodzących się rodziców”;

– nagrodę główną w kategorii prac magisterskich w wysokości 3 000 zł ex aequo:

a) dla Pana Kamila Banacha za pracę pt. „Prawo dziecka do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych – granice autonomii woli małoletniego pacjenta”,

b) dla Pani Weroniki Suchockiej za pracę pt. „The EU’s upholding of childrens rights: the identification of third country and EU child victims of trafficking”;

– wyróżnienie dla Pani Adriany Denys-Starzec za pracę magisterską pt. „Rozpowszechnianie wizerunku małoletniego na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”.

Więcej informacji o konkursie Rzecznika Praw Dziecka