Wsparcie młodzieży zagrożonej samobójstwem – wyniki badań zleconych przez Rzecznika

Raport z badania zrealizowanego w czerwcu 2023 roku w szkołach na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka. Badanie miało na celu uzyskanie wiedzy o tym, w jaki sposób młodzież postrzega dostępność wsparcia w sytuacji zagrożenia samobójstwem. Badaniem objęto 2727 uczniów z całej Polski, na dwóch poziomach edukacyjnych: szkoły podstawowej (klasy 7.) oraz szkoły ponadpodstawowej (klasa 2. w technikach i liceach ogólnokształcących). Pomiar przeprowadzono przy użyciu autorskiego kwestionariusza.

Wsparcie młodzieży zagrożonej samobójstwem – raport z badań Rzecznika 2023 r.