Jan Gawroński społecznym zastępcą Rzeczniczki Praw Dziecka

W środę 20 grudnia 2023 r. Monika Horna-Cieślak złożyła ślubowanie przed Sejmem i tym samym oficjalnie objęła urząd Rzeczniczki Praw Dziecka, rozpoczynając formalne pełnienie obowiązków. Po zaprzysiężeniu ogłosiła swoją pierwszą decyzję – powołanie Jana Gawrońskiego na funkcję młodego, społecznego zastępcy RPD.

Inicjatywa powołania młodego zastępcy RPD ma na celu włączenie młodego głosu do procesów podejmowania decyzji oraz stanowi wyraz zaangażowania i partycypację młodzieży w działania na rzecz praw dzieci.

Jak wskazuje Monika Horna-Cieślak – „Janek to osoba, która ma niesamowity umysł i piękne serce. Jestem wzruszona i zaszczycona, że zgodził się przyjąć tę ważną rolę. Po raz pierwszy w historii urzędu osoba młoda będzie zastępcą RPD. Podziwiam Janka od lata i dziękuję za to co zrobił i co robi”.

– Jako społeczny zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka jestem szczególnie uważny na potrzeby dzieci i nastolatków i będę stwarzał możliwości i przestrzenie do samostanowienia młodych ludzi. Celem moich działań jako społecznego zastępcy RPD będzie podnoszenie świadomości o prawach dziecka oraz budowanie społeczności, która chce te prawa upowszechniać i wcielać w życie. Będę głosem doradczym i kierunkowskazem działań dla Rzeczniczki Praw Dziecka – mówi Jan Gawroński.

Jan Gawroński, Społeczny Zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka
Jan Gawroński, społeczny zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka

Jan Gawroński
Siedemnastolatek rozwijający się w spektrum autyzmu. Samorzecznik, społecznik, działający w Fundacji Autism Team, Inicjatywie Obywatelskiej „Chcemy całego życia!” oraz Inicjatywie „Nasz Rzecznik”. Pomysłodawca i organizator Klubu Świadomej Młodzieży, który zrzesza młodzież w spektrum autyzmu.

Koordynator akcji społecznej „Jestem-Mogę-Będę”, której celem jest promocja samorzecznictwa dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu oraz inicjator „Lekcji Różnorodności”. Współtwórca m.in. takich kampanii społecznych, jak: „Nasze prawa to podstawa”, „Szkoła przyjazna dla autyzmu”, „STOP PRZEMOCY! #przyjaźniedlaautymu” oraz „Jestem! Bądź ze mną” z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, w której apelował o świat „przyjazny dla autyzmu” i poszanowanie praw dzieci z niepełnosprawnościami.

Autor „listu do minister”, który wzmocnił kampanię dot. środowiskowych domów samopomocy typu D dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną. Student Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa. Mówca na TEDx Kids. Jeden z bohaterów książki pt. „Young Power 30 historii o tym jak młodzi zmieniają świat” autorstwa Justyny Sucheckiej.

Uhonorowany tytułem LODOŁAMACZA Specjalnego za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia (2020 r.). Laureat nagrody „Młody Człowiek bez barier” (2022 r.) oraz nagrody „ALE KLASA 2023” za wspieranie dzieci i dorosłych w spektrum autyzmu (2023 r.).

Działalność Janka można śledzić na jego social mediach.