Jak rozwiązać problemy uczniów z niepełnosprawnościami

Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak wraz ze swoim Społecznym Zastępcą Janem Gawrońskim gościła w czwartek 11 stycznia w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Spotkali się tam z Pełnomocnikiem Rządu ds. osób z niepełnosprawnościami Łukaszem Krasoniem.

– W trakcie spotkania podjęliśmy temat sytuacji osób uczniowskich z niepełnosprawnościami w szkole. Szczególnie ucieszyła nas deklaracja współpracy na rzecz poprawy jakości życia młodych osób, dla których przestrzenie edukacyjne bywają zbyt często niedostępne. Wiem, że razem zrobimy dużo dobrego! – podkreśliła po spotkaniu Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak.