Rzeczniczka przepytana przez dzieci i studentów

Kryzys zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, zagrożenia w cyberprzestrzeni, prawa uczniów – podczas spotkania ze studentami Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w dniu 15 stycznia 2024 r., Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak musiała odpowiedzieć na wiele trudnych pytań.

Pierwszą część spotkania prowadzili prodziekan ds. studenckich – prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski oraz Patryk Stefańczyk – przewodniczący Koła Naukowego Polityki Ekonomicznej i Społecznej UAM. Po krótkiej debacie do dyskusji włączyła się publiczność, która licznie przybyła na spotkanie. Wśród publiczności znajdowały się także dzieci.

Poruszono kwestię przeciwdziałania kryzysom zdrowia psychicznego, metod walki z zagrożeniami czekającymi młodych ludzi w cyberprzestrzeni, dyskutowano też o prawach uczniowskich oraz trudnej sytuacji domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

– Miałam okazję porozmawiać ze studentami, pracownikami Uniwersytetu i przedstawicielami organizacji pozarządowych a także z samymi dziećmi. Dyskutowaliśmy na temat najważniejszych problemów oraz wyzwań dotyczących kwestii edukacji, wychowania i rozwoju dzieci i młodzieży w Polsce. Bardzo dziękuję za zaproszenie! Cieszę się, że mogłam porozmawiać ze studentami, dziećmi oraz osobami dorosłymi. Dzieciństwo zawsze łączy i właśnie to pokazaliśmy w Poznaniu. – podkreśliła po spotkaniu Rzeczniczka Praw Dziecka.

>> Relacja wideo ze spotkania

Spotkanie Rzeczniczki Praw Dziecka Moniki Horny-Cieślak ze studentami w Poznaniu