Rzeczniczka wspiera apel o poprawę sytuacji wcześniaków i noworodków wymagających hospitalizacji

Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak popiera wszelkie rozwiązania, które mogą pomóc rodzicom jak najdłużej opiekować się noworodkami, szczególnie gdy od początku życia zmagają się one z poważnymi problemami zdrowotnymi. – Mama każdego wcześniaka i noworodka wymagającego hospitalizacji po narodzinach powinna korzystać z pełnopłatnego zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad dzieckiem, a urlop macierzyński powinien zaczynać się wraz z wypisem dziecka do domu – podkreśla Rzeczniczka.

Kwestię konieczności zmian w urlopach macierzyńskich dla matek wcześniaków jeszcze w ubiegłym roku sygnalizowała w swojej petycji Koalicja dla Wcześniaka, działając w imieniu rodziców wcześniaków oraz siedmiu organizacji współtworzących Ogólnopolskie Porozumienie Razem dla Wcześniaków, przy poparciu krajowej konsultant w dziedzinie neonatologii prof. Ewy Helwich oraz Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

Rzeczniczkę Praw Dziecka podczas ostatniego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Opieki Okołoporodowej w Sejmie reprezentowała dyrektor Zespołu Spraw Społecznych BRPD Katarzyna Skrętowska-Szyszko, która wskazała, że problem był szczegółowo analizowany przez RPD i dotyczy on wszystkich dzieci, które z powodu stanu zdrowia muszą być długotrwale hospitalizowane po narodzinach. Dlatego należy wprowadzić takie zmiany, które pozwolą udzielać matkom wcześniaków oraz noworodków wymagających hospitalizacji pełnopłatnego zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad dzieckiem do czasu wypisu niemowlęcia do domu, dzięki czemu dopiero wówczas matki te zaczynałyby urlop macierzyński.

>> Relacja z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Opieki Okołoporodowej.

Rzeczniczka zachęca do podpisu petycji postulującej zmiany w kwestii urlopów macierzyńskich dla mam wcześniaków i chorych noworodków.