Dobre odżywianie to nie przekarmianie – ważne spotkanie ekspertów

W środę 24 stycznia w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie odbył się panel ekspertów „(Nie)dobrze odżywieni – propagowanie i wdrażanie zasad zdrowego odżywiania”. Uczestnicy spotkania wspólnie szukali odpowiedzi na pytanie, czy instytucje państwowe i samorządowe prawidłowo propagują i wdrażają zdrowe odżywianie, szczególnie w placówkach edukacyjnych oraz dlaczego jako społeczeństwo przegrywamy walkę z otyłością? W imieniu Rzeczniczki Praw Dziecka Moniki Horna-Cieślak w spotkaniu uczestniczyła Dyrektor Zespołu Spraw Społecznych Katarzyna Skrętowska-Szyszko.

Panel ekspertów został zorganizowany przez NIK w ramach przygotowań do kontroli, którą inspektorzy Izby przeprowadzą w najbliższych miesiącach. Swoje prezentacje wygłosili podczas niego eksperci zajmujący się problematyką zdrowego odżywiania m.in. dzieci i młodzieży:

– prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz: „Dlaczego przegrywamy z otyłością?”;

– dr n. o zdr. Katarzyna Brukało: „Zrównoważone zamówienia publiczne żywności”;

– Tomasz Szuba: „Anatomia marnotrawstwa w placówkach edukacyjnych, dlaczego, ile i co z tym zrobić?”;

– dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka: „Zdrowe wartości – zdrowe jedzenie. Efekty zdrowotne i ekonomiczne postaw i edukacji żywieniowej”;

– Grzegorz Łapanowski: „Szkoła na Widelcu – przez edukację do nowej kultury kulinarnej”;

– starszy inspektor Monika Kubisz: „Czy samorząd ma narzędzia służące zrównoważeniu posiłku publicznego? Innowacje w Rybniku”;

– dr. hab. n. med. Małgorzata Wójcik, prof. UJ: „Przekarmieni niedożywieni. Dlaczego właściwe żywienie i edukacja prozdrowotna w szkole są ważne?”;

– dr n. o zdr. Edyta Łuszczki oraz Małgorzata Mazur: „Stołówki szkolne – mozaika możliwości”;

– dr n. o zdr. Agnieszka Kozioł-Kozakowska: „Dlaczego prawidłowe nawodnienie dzieci jest ważne?”.