Zdrowie dzieci to ogromny kapitał i inwestycja państwa w przyszłość

Zwiększenie nakładów na profilaktykę i edukację zdrowotną od najmłodszych lat życia, by zapewnić prawidłowy rozwój dzieci i dobry stan ich zdrowia – w tym zdrowia psychicznego – to niezbędny kierunek działań państwa – podkreśliła przedstawicielka Rzeczniczki Praw Dziecka Moniki Horna-Cieślak podczas debaty eksperckiej pt. „Zdrowie – wartość wspólna”, organizowanej przez Medyczną Rację Stanu w dniu 29 stycznia.

Stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka przedstawiła Dyrektor Zespołu Spraw Społecznych BRPD Katarzyna Skrętowska-Szyszko.

„Działania na rzecz zdrowia dzieci muszą być wielokierunkowe – oddziałujące w równym stopniu na poprawę opieki zdrowotnej, ale też warunków życia dzieci, zapewniania im prawidłowych i bezpiecznych warunków rozwoju w rodzinie i środowisku społecznym, w przestrzeni publicznej i cyfrowej, zagwarantowania im życia w zdrowym środowisku naturalnym. Zmiana, nawet znacząca, tylko w jednym obszarze nie przyniesie pożądanych skutków, jeśli pozostałe będą w deficycie. Dlatego zmiany na rzecz zdrowia dzieci należy prowadzić kompleksowo i wielowymiarowo, w skali mikro – w najbliższym środowisku każdego dziecka jak i makro – systemowo.” – stwierdziła Rzeczniczka Praw Dziecka w swoim stanowisku.

„Wykształcenie w młodych ludziach umiejętności kompleksowego dbania o zdrowie będzie miało znaczące i bezpośrednie przełożenie na dobrą kondycję zdrowotną społeczeństwa w przyszłości. Jest to zatem kapitał społeczny na rzecz rozwoju państwa w każdym aspekcie – gospodarczym, cywilizacyjnym. Dlatego tak ważne jest wyposażenie zarówno młodych ludzi, jak i dorosłych w narzędzia do dbania o swoje zdrowie, jak też budowanie świadomości i odpowiedzialności za zdrowie.” – podsumowała Monika Horna-Cieślak.

Przedstawiciele środowisk medycznych i pacjenckich wskazali na aktualne wyzwania bezpieczeństwa zdrowotnego i prezentowali swoją perspektywę na priorytety w ochronie zdrowia oraz najistotniejsze problemy. Eksperci think tanku Medyczna Racja Stanu – Grażyna Mierzejewska i dr Jakub Gierczyński – przypomnieli też o niepokojących danych Eurostatu i OECD z 2021 r., z których wynika, że Polska jest na szarym końcu wśród krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wydatki na zdrowie, liczone na głowę mieszkańca i według odsetka PKB. Zwracano również uwagę na dotkliwe braki kadrowe, szczególnie wśród wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego.

W spotkaniu udział wzięli m.in. prof. Urszula Demkow – wiceminister zdrowia, Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta, przedstawiciele parlamentu: prof. Alicja Chybicka, Senacka Komisja Zdrowia, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Rzadkich i dr Marek Rutka, Katedra Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. Bolesław Samoliński, będący w 2011 roku przewodniczącym podzespołu ds. Priorytetów w Obszarze Zdrowia Polskiej Prezydencji w Radzie UE.

fot. Medyczna Racja Stanu