Pakt na rzecz lepszej przyszłości polskiej szkoły podpisany przez Rzeczniczkę

Konieczne zmiany w systemie edukacji i lepsza przyszłość polskiej szkoły, która powinna odpowiadać na potrzeby zarówno uczniów, jak i nauczycieli czy dyrektorów szkół, nowa podstawa programowa, prawa ucznia a ich realizacja w rzeczywistości… Podczas organizowanej w Sejmie przez Akcję Uczniowską konferencji pt. „ZmieńMY edukację”, w której uczestniczyła Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak, poruszono wiele istotnych dla polskiej edukacji problemów. Wydarzenie zwieńczyło podpisanie paktu edukacyjnego.

30 stycznia w Sejmie RP odbyła się konferencja pt. „ZmieńMY edukację”, organizowana przez Akcję Uczniowską przy wsparciu Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Podczas obrad edukacyjnego „okrągłego stołu” w parlamencie pojawili się przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji pozarządowych działających na rzecz edukacji. Celem wydarzenia było zwrócenie uwagi nowego rządu na kluczowe kwestie związane z oczekiwaniami i przyszłością polskiej szkoły.

Uczestnicząca w konferencji młodzież działająca w organizacjach uczniowskich przedstawiała dręczące uczniów problemy i zgłaszane przez nich postulaty – zarówno w zakresie relacji z nauczycielami czy dyrekcją szkół, jak też dotyczące podstawy programowej i treści nauczanych na poszczególnych przedmiotach.

Głos zabrali też rzecznicy praw uczniowskich, którzy podkreślali wagę praw ucznia i to, że choć na papierze są one dosyć precyzyjnie zapisane, to w rzeczywistości często są łamane. Młodzi rzecznicy praw swoich koleżanek i kolegów mówili o tym, że należy wzmocnić sprawczość samorządów uczniowskich i dać im większe prawo do współdecydowania o rzeczywistości szkolnej. Jak podkreślili, to uczniowie są najlepszymi ekspertami od swoich praw i nic w zakresie ich praw nie powinno się zmieniać bez ich udziału.

Młodzieżowe organizacje wspólnie z politykami, ekspertami i działaczami wypracowały pakt edukacyjny, który ma być wspólnie realizowany przez rządzących i aktywistów, i pomóc w przekształceniu szkoły w miejsce przyjazne dla każdego ucznia. – W tym pakcie zgromadzone są najważniejsze postulaty zgłoszone przez organizacje biorące udział w konferencji, a które to postulaty powinny zostać zrealizowane naszym zdaniem przez m.in. Ministerstwo Edukacji. Rozumiemy oczywiście, że nie wszystko uda się w najbliższym czasie, ale będziemy dążyć do tego, aby jak największa liczba z tych postulatów została wprowadzona w życie – mówił Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.

>>> Relacja wideo z konferencji

Świat dorosłych na spotkaniu reprezentowali m.in.: nauczycielka i uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska, Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak, Minister Edukacji Barbara Nowacka, Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusz Wieczorek, poseł Platformy Obywatelskiej i nauczyciel Marcin Józefaciuk, senator Jerzy Wcisła, prof. Marek Konopczyński czy przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.

Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak podkreśliła, jak cenne jest to, że tak istotne wydarzenie w Sejmie organizuje sama młodzież:

– Dziękuję Akcji Uczniowskiej za zorganizowanie dzisiejszej konferencji. Cieszę się, że spotkaliśmy się w tak licznym gronie – młodzieży, działaczy organizacji pozarządowych, zajmujących się edukacją ekspertów, polityków i polityczek. Jestem pewna, że właśnie takie dyskusje w atmosferze życzliwości i wzajemnego szacunku pomogą nam sprawić, by edukacja w polskich szkołach odpowiadała na potrzeby zarówno uczniów, jak i nauczycieli oraz dyrektorów.

Minister Edukacji Barbara Nowacka zaznaczyła z kolei, że jej celem jest takie zreformowanie systemu edukacji, by polska szkoła wreszcie znalazła się w XXI wieku, a zgłoszone przez organizacje młodzieżowe oraz nauczycieli i dyrekcje szkół postulaty potraktuje jako zobowiązania swoje i ministerstwa.

Intensywne działania na rzecz zreformowania szkolnictwa w Polsce zapowiedział również Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusz Wieczorek, który zwrócił się do obecnych na konferencji przedstawicieli organizacji młodzieżowych: – Takie spotkania są potrzebne, by zaczął znowu funkcjonować dialog między środowiskiem uczniowskim a nami – ministrami, posłami czy senatorami, którzy tworzą prawo. Edukacja i nauka musi być dla was, musi uczyć tego, co będziecie w dorosłym życiu robić. Musimy tak kreować system, żebyście jako młodzież wiedzieli, że w Polsce warto się uczyć, studiować i żyć, a nie wyjeżdżali do innych krajów. W tym kontekście musimy myśleć o programach nauczania, zmianach i reformach w polskiej szkole.

Fot. P. Ćwikliński, F. Fior, J. Grzybowski, M. Gągorowski, P. Domek, K. Jakóbowski, M. Kuziów