Każde dziecko musi wiedzieć, gdzie zgłosić się po pomoc

Instytucje państwowe, samorządy oraz organizacje pozarządowe pracujące na rzecz dzieci powinny łączyć siły, by skuteczniej realizować wspólny cel – ochronę dzieci przed przemocą i pomoc dla tych, których niestety ochronić się nie udało. Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak i jej Społeczny Zastępca Jan Gawroński spotkali się 2 lutego z przedstawicielkami Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, by zaplanować wspólne działania na rzecz najmłodszych.

Rzeczniczka Praw Dziecka przez wiele lat jako prawniczka pomagała dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem, pracując w organizacjach pozarządowych. Dlatego jak podkreśla, doskonale wie, że misja ochrony dzieci przed przemocą wymaga współdziałania wszystkich dorosłych, którzy mają wpływ na warunki życia dzieci i młodzieży.

Podczas spotkania z członkiniami zarządu Fundacji – Moniką Sajkowską, Beatą Wojtkowską i Renatą Szredzińską oraz radczynią prawną Katarzyną Kataną – poruszono wiele ważnych kwestii, m.in. rozmawiano o wspólnej promocji standardów ochrony dzieci, czyli zbioru zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach itp.

– Bardzo cieszę się ze spotkania. Wierzę, że współpracując, zrobimy wiele dobrego dla dzieci. Rozmawialiśmy także o telefonach zaufania dla dzieci i młodzieży. Zależy nam, aby każde dziecko w Polsce wiedziało, gdzie może zgłosić się z trudnościami. Dlatego będziemy wspólnie informować o numerach 800 12 12 12 oraz 116 111. Planujemy również wspólnie kampanie społeczne i projekty – podsumowała spotkanie Rzeczniczka Praw Dziecka.