Premiera najnowszego raportu o aktywizmie młodych

Raport „Aktywizm młodych” przedstawia problemy oraz potrzeby aktywistów i aktywistek, wpływ pandemii COVID-19 na ich sytuację a także to, jak widzą się młode osoby działające społecznie. Podczas jego prezentacji 1 lutego 2024 r. przedstawiciel Rzeczniczki Praw Dziecka Moniki Horna-Cieślak podziękował w jej imieniu autorom za ogrom pracy i zaangażowanie w ten ważny projekt.

Autorzy przygotowanego przez fundację Ważne Sprawy raportu wskazują, że powstał on z potrzeby zrozumienia zachodzących zmian i po to, by inspirować młodych do aktywności na rzecz swojego otoczenia, ale i dla dobra całej społeczności. Opracowanie stworzono z myślą o pracownikach i pracownicach młodzieżowych, organizacjach pozarządowych, które pracują z młodymi ludźmi i tych, które są przez młodych tworzone.

Niestety, pandemia COVID-19 mocno utrudniła działania młodym aktywistom. Przynosząc głębokie konsekwencje dla osób i instytucji we wszystkich dziedzinach życia, wpłynęła również na zaangażowanie młodych w aktywność społeczną. Utrudniła działanie organizacji społecznych i innych instytucji, które wcześniej gromadziły i ukierunkowywały energię młodych ludzi, ograniczyła też kontakty społeczne podczas długich miesięcy izolacji. Autorzy raportu podkreślają, że większość organizacji skupiających młodych aktywistów bardzo silnie odczuła skutki tego kryzysu. I choć jako społeczeństwo wróciliśmy już do trybu funkcjonowania sprzed pandemii, to pytanie o jej wpływ w dłuższym okresie i, co za tym idzie, zmianę sposobu funkcjonowania młodych osób, ich priorytetów, potrzeb i oczekiwań, pozostaje aktualne.

„Serdecznie dziękuję za opracowanie tego raportu. To niezwykle wartościowy projekt, który podkreśla wagę głosu młodych w społeczeństwie i ich zaangażowanie w tworzenie lepszego świata dla nas wszystkich. Dzięki Waszemu raportowi możemy lepiej zrozumieć zmiany zachodzące w społeczeństwie i znaleźć nowe sposoby inspiracji młodych do aktywnego udziału w życiu społecznym. Głos młodzieży jest dla mnie jako Rzeczniczki Praw Dziecka niezwykle ważny” – podziękowała autorom raportu Rzeczniczka Monika Horna-Cieślak, którą na spotkaniu reprezentował Piotr Bogacki, dyrektor Zespołu do spraw Przestępczości Wobec Dzieci w Biurze RPD.

„Aktywizm młodych” to efekt prac całego zespołu osób i wielu organizacji pozarządowych. Nad całością czuwała fundacja Ważne Sprawy przy wsparciu merytorycznym prof. Barbary Fatygi. To kulturoznawczyni, socjolożka, antropolożka kultury, Kierowniczka Katedry Metod Badania Kultury i Ośrodka Badań Młodzieży w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Raport „Aktywizm młodych”

 

 

Fot. Ania Rejman /fundacja Ważne Sprawy