Kompleksowa prewencja suicydalna pilnie potrzebna

Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak od początku kadencji działa w myśl zasady, że wspólne działania instytucji państwowych czy samorządowych oraz strony społecznej przynoszą najlepsze rozwiązania. W biurze RPD odbyło się 5 lutego spotkanie Rzeczniczki z porozumieniem organizacji pozarządowych „TAK! dla Prewencji Suicydalnej!” oraz wiceministrą sprawiedliwości Zuzanną Rudzińską-Bluszcz.

W rozmowach uczestniczyli także Społeczny Zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka Jan Gawroński oraz zastępca RPD Adam Chmura.

„Cieszę się, że przestrzeń RPD jest miejscem spotkań osób, dla których prawa dziecka są ważne – strona rządowa, jak i strona społeczna. Dziękuję za to bardzo! Rozmawialiśmy m.in. o zdrowiu psychicznym młodzieży i o konieczności wprowadzenia kompleksowej prewencji suicydalnej do polskiego systemu edukacji.” – relacjonowała Rzeczniczka Praw Dziecka w internecie.

Porozumienie „Tak! dla prewencji Suicydalnej!” zrzesza 40 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które wspólnie apelują do parlamentu o pilne zajęcie się m.in. psychoedukacją, doprowadzeniem do dostępności psychologa w każdej szkole, zapewnieniem kompleksowej postwencji suicydalnej, przeciwdziałaniem przemocy w szkole, szkoleniem kadr pedagogicznych oraz rodziców czy wsparciem budowy zespołów interwentów kryzysowych przez samorządy.