Rzeczniczka Praw Dziecka i p.o. Komendanta Głównego Policji razem dla dzieci

Przemoc fizyczna i psychiczna, zagrożenia w świecie realnym, ale i w internecie, trudne sprawy rodzinne, a do tego problematyka związana z poszukiwaniem zaginionych dzieci – stała współpraca Biura Rzeczniczki Praw Dziecka i Policji jest bardzo istotna dla zapewnienia bezpieczeństwa i dobra najmłodszych. Dlatego w piątek 2 lutego w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie p.o. Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia z Rzeczniczką Praw Dziecka Moniką Horna-Cieślak.

Zarówno insp. Marek Boroń, jak i Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak wyrazili chęć podjęcia stałej współpracy, która pomoże wyeliminować zagrożenia, jakie dotykają osoby małoletnie. Duży nacisk położono też na konieczność podniesienia świadomości społecznej w zakresie niebezpieczeństw, na które narażeni są najmłodsi.

Wspólne działania ma ułatwić porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Rzeczniczką Praw Dziecka, które zostanie podpisane w najbliższym czasie i szczegółowo określi obszary oraz zakres współpracy. Ze strony Policji będzie się tym zajmował m.in. powołany przez szefa Policji 26 stycznia br. zespół do opracowania i wdrożenia koncepcji podniesienia standardów obsługi zdarzeń mogących powodować zagrożenia dla życia lub zdrowia małoletnich.

Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak gościła w KGP wraz z Kierowniczką Biura Rzeczniczki Praw Dziecka Anną Michalik-Majzner oraz Dyrektorką Zespołu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Eweliną Rzeplińską-Rogalską. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele biur Komendy Głównej Policji zaangażowani w pracę zespołu oraz zastępca komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Fot. policja.pl