Jak lepiej chronić dzieci przed przemocą – ważna konferencja w Legionowie

„Ostrożnie, rozsądnie – dziecko” to tytuł konferencji poświęconej standardom ochrony dzieci przed przemocą, która odbyła się 7 lutego w ratuszu w Legionowie koło Warszawy. Gościem honorowym konferencji była Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak.

Konferencja skierowana była do wszystkich instytucji i organizacji, które pracują z dziećmi lub na ich rzecz. W panelach dyskusyjnych brali udział przedstawiciele wielu sektorów, m.in. samorządu, pomocy społecznej, policji czy oświaty. Inicjatorami wydarzenia był legionowski ratusz oraz Barbara Mierzejewska, wieloletnia dyrektor miejskiego żłobka i społeczniczka z Legionowa.

Rzeczniczka Monika Horna-Cieślak podczas swojego wystąpienia podkreśliła znaczenie wprowadzania standardów ochrony małoletnich w różnych instytucjach. Po konferencji podziękowała też w mediach społecznościowych głównym organizatorom – prezydentowi Legionowa Romanowi Smogorzewskiemu oraz pani Barbarze Mierzejewskiej.

„Bardzo dziękuję inicjatorom wydarzenia. Dzięki Wam przedstawiciele instytucji i organizacji, które pracują z dziećmi lub na ich rzecz, mogli wymienić się doświadczeniami oraz wspólnie poszukiwać skutecznych rozwiązań w zakresie ochrony najmłodszych przed przemocą. Dziękuję również za dobór poruszanej tematyki – była niezwykle istotna i aktualna. Razem z ekspertami rozmawialiśmy o aspektach prawnych pomocy dzieciom pokrzywdzonym przemocą. Podczas konferencji został poruszony temat wpływu przemocy na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka. Uczestnicy wydarzenia dowiedzieli się także, w jaki sposób zorganizować pomoc psychologiczną, terapeutyczną i specjalistyczną dzieciom dotkniętym przemocą psychiczną i fizyczną oraz dlaczego potrzebujemy standardów ochrony dzieci” – napisała Rzeczniczka Praw Dziecka.

Fot. Legionowo.pl, BRPD