Współpraca RPD i RPO na rzecz młodych

W czwartek 8 lutego Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak wspólnie ze swoimi zastępcami Adamem Chmurą i Janem Gawrońskim odwiedziła Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiącka.

Rozmawiano o możliwych formach współpracy obu urzędów, prawach i potrzebach dzieci z niepełnosprawnościami oraz sytuacji dzieci uchodźczych. Uczestnicy spotkania omówili również kwestię edukacji w kontekście praw uczniów, trudności dzieci w szkołach i temat oceny z zachowania, a także sytuację w sądach rodzinnych.

„Bardzo dziękuję za rozmowę na ważne tematy. Mam wielką nadzieję na dobrą współpracę na rzecz dzieci. Razem możemy więcej!” – podsumowała Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak.

W spotkaniu uczestniczyli również Sylwia Kowalska z Fundacji Autism Team oraz dyrektor generalny Biura RPO Michał Szwast.

Fot. Biuletyn Informacji Publicznej RPO