Ufać, słuchać i chronić osoby skrzywdzone… Rzeczniczka apeluje o sojusz na rzecz ochrony dzieci

Zdjęcia kobiet podczas panelu konferencji. Na pierwszym planie stół z mikrofonami i tabliczkami z nazwiskami. W tle pomarańczowa ściana z tekstem: #RazemByPomagać i logami organizatorów.

Bez współpracy różnych instytucji i środowisk oraz wprowadzenia – wymaganych przepisami ustawy Kamilka – standardów ochrony małoletnich nie da się skutecznie przeciwdziałać wykorzystywaniu seksualnemu dzieci i pomagać tym już skrzywdzonym – podkreśliła Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka, na konferencji w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Konferencja odbyła się 12 lutego – przed obchodzonym w pierwszy piątek Wielkiego Postu „Dniem modlitwy i solidarności z Osobami skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym”.  To duszpasterska inicjatywa papieża Franciszka, która powstała w reakcji na ujawniane dramaty dzieci wykorzystywanych seksualnie – obejmuje wszystkie osoby skrzywdzone, niezależnie od tego, kiedy i gdzie doznały krzywdy.

Rzeczniczka Praw Dziecka na wstępie podkreśliła, że jej udział w konferencji jest wyrazem solidarności z nimi.

Ważną kwestią omówioną w trakcie konferencji była współpraca różnych środowisk na rzecz ochrony dzieci. Monika Horna-Cieślak wyraziła nadzieję, że instytucje państwowe, pozarządowe oraz kościelne będą wspólnie pracować na rzecz wsparcia bezbronnych.

Chcę podziękować za dyskusję na niesamowicie ważne tematy. Cieszę się, że razem patrzymy na problem i chcemy podjąć wspólne działania na rzecz skrzywdzonych dzieci. Moja obecność była wyrazem głębokiej solidarności ze wszystkimi osobami skrzywdzonymi, w szczególności z dziećmi. Mówiłam o ustawie Kamilka z Częstochowy, Narodowej Strategii Walki z Przemocą wobec Dzieci, standardach ochrony małoletnich. Poruszyłam również kwestię współpracy z Komisją ds. pedofilii oraz sojuszu różnych środowisk, który ma na celu wsparcie osób pokrzywdzonych przemocą. Zaapelowałam, by ufać dzieciom, słuchać tego, co mają nam do przekazania, traktować ich słowa poważnie – podsumowała po spotkaniu Monika Horna-Cieślak.

W konferencji wzięli również udział: Marta Titaniec, prezeska Fundacji Św. Józefa, Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, o. Adam Żak SJ, Koordynator Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży, dyrektor Centrum Ochrony Dziecka oraz ks. Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Wchodząca w życie 15 lutego ustawa o ochronie małoletnich, tzw. ustawa Kamilka nakłada na wszystkie instytucje pracujące z dziećmi, w tym także podmioty kościelne, obowiązek wdrożenia w ciągu pół roku standardów ochrony małoletnich. Chodzi o dostosowane do charakteru każdej placówki procedury, które pomogą chronić przed skrzywdzeniem uczące się czy przebywające w niej dzieci.

Nad stworzeniem standardów w instytucjach prowadzonych przez podmioty kościelne pracuje Centrum Ochrony Dziecka. Utworzono 10 specjalistycznych grup, w które zaangażowanych jest prawie 60 osób, pracujących nad standardami dla przedszkoli, szkół, ośrodków dla osób z niepełnosprawnością, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, świetlic środowiskowych oraz dziennych ośrodków wsparcia, internatów i burs, domów rekolekcyjnych i innych miejsc przyjmujących osoby małoletnie oraz podmiotów leczniczych, duszpasterstwa parafialnego i pozaparafialnego.

Relacja wideo Katolickiej Agencji Informacyjnej z konferencji