Mocny apel o pomoc uchodźcom z Ukrainy w Polsce

Już dwa lata trwa wojna w Ukrainie, która została zaatakowana przez Rosję. Podczas konferencji w Warszawie 15 lutego wspierane przez UNHCR – Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców – 103 organizacje humanitarne z całej Polski zaapelowały do społeczności międzynarodowej o 377 mln dolarów (1,5 mld zł), by zapewnić wsparcie ukraińskim uchodźcom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji. Rzeczniczkę Praw Dziecka podczas konferencji reprezentowała Agata Jasztal, dyrektor Zespołu Spraw Międzynarodowych i Konstytucyjnych.

Pod koniec grudnia 2023 r. 956 633 osoby z Ukrainy przebywające w Polsce posiadały aktywny numer PESEL. UNHCR prognozuje, że do końca 2024 r. w Polsce będzie przebywać 1,1 mln uchodźców. Ponad 90 procent to kobiety, dzieci i osoby starsze.

„Dziś niezwykle ważne jest, aby społeczność międzynarodowa w dalszym ciągu mocno solidaryzowała się z ukraińskimi uchodźcami zmuszonymi do ucieczki ze swoich domów. Musimy wspierać najbardziej bezbronnych w powrocie do zdrowia, inwestując w kapitał ludzki niesiony przez uchodźców, którzy codziennie przyczyniają się do rozwoju Polski, a pewnego dnia zaczną odgrywać kluczową rolę w budowaniu lepszej przyszłości w Ukrainie.” – powiedział podczas konferencji Kevin J. Allen, Przedstawiciel Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce, Koordynator działań na rzecz uchodźców z Ukrainy w Polsce.

Zaprezentowany przez UNHCR polski wątek Regionalnego Planu Działań na rzecz Uchodźców kładzie nacisk na pomoc uchodźcom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji – osobom starszym, z niepełnosprawnościami oraz kobietom i dzieciom – które wskutek ucieczki przeżyły poważną traumę psychiczną. Plan obejmuje także inicjatywy mające na celu inwestowanie w zdolności i rozwój kwalifikacji uchodźców. To część szerszej strategii odpowiedzi na sytuację w Ukrainie opisanej zarówno w Planie Pomocy Humanitarnej dla Ukrainy, jak i w Regionalnym Planie działań na rzecz Uchodźców – dwóch uzupełniających się dokumentach.

Podczas konferencji wystąpienia wygłosili m.in. Agnieszka Buczyńska, Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Władysław Teofil Bartoszewski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Maciej Duszczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głos zabierali również uchodźcy, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i partnerskich organizacji humanitarnych.

Biuro Rzecznika Praw Dziecka od początku wojny w Ukrainie prowadzi akcję pomocy psychologicznej i prawnej dla uchodźców z tego kraju. Dzieci, młodzież i rodzice mogą ze specjalistami BRPD porozmawiać w języku ukraińskim i rosyjskim, dzwoniąc na bezpłatny Dziecięcy Telefon Zaufania 800 12 12 12 lub pisząc na czacie – https://czat.brpd.gov.pl/.