Dłuższy urlop macierzyński? Nowe rozwiązania „Koalicji dla wcześniaka”

Ręce kobiety trzymające niemowlę skierowane twarzą w stronę światła słonecznego

Dodatkowy urlop macierzyński dla rodzica dziecka przedwcześnie urodzonego to jedno z głównych założeń przyjętych przez „Koalicję dla wcześniaka”. Choć pomysły resortu rodziny wzbudziły pozytywne reakcje, niektóre rozwiązania budzą wątpliwości ekspertów.

W resorcie rodziny po raz kolejny odbyło się spotkanie poświęcone wcześniakom, dzieciom hospitalizowanym po urodzeniu i ich rodzicom. Wzięli w nim udział przedstawiciele środowisk medycznych i społecznych, a także reprezentanci Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta i Rzeczniczki Praw Dziecka. RPD reprezentowali: Adam Chmura, zastępca RPD oraz Justyna Oknińska-Janzen, główna specjalistka w Zespole Spraw Społecznych.

Ministerstwo rodziny zaproponowało wstępne propozycje legislacyjne. Wśród nich m.in. wprowadzenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego dla mamy lub taty. Przysługiwałby on rodzicom hospitalizowanych wcześniaków oraz rodzicom hospitalizowanych noworodków urodzonych w terminie. Skorzystać mogliby z niego także rodzice adopcyjni i rodziny zastępcze.

Wymiar urlopu miałby być wydłużany w przeliczeniu „tydzień za tydzień”. Oznacza to, że tydzień hospitalizacji dziecka przekładałby się na dodatkowy tydzień urlopu macierzyńskiego. Maksymalny wymiar dodatkowego urlopu wyniósłby jednak nie więcej niż 8 tygodni.

Eksperci ze środowiska medycznego i społecznego podkreślili jednak, że propozycja górnej granicy dodatkowe urlopu – wspomniane osiem tygodni – nie uwzględnia potrzeb rodziców skrajnych wcześniaków. Dzieci, które urodziły się między 24. a 28. tygodniem, pozostają w szpitalu często dłużej niż dwa miesiące. Zaproponowano więc  wydłużenie tego czasu do 15 tygodni. Za tym rozwiązaniem opowiada się również Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka.

Z zapowiedzi resortu wynika, że będzie on jeszcze weryfikował dane statystyczne dotyczące liczby urodzeń skrajnych wcześniaków. Staną się one podstawą do formułowania ostatecznych rozwiązań. Założeniem jest, by projekt był gotowy na 26 maja (Dzień Matki), a ustawa na 17 listopada (Dzień Wcześniaka).

Fot. MRPiPS