Powstał Parlamentarny Zespół ds. Leczenia Żywieniowego

Odpowiednie żywienie podczas choroby wspiera leczenie i pomaga doprowadzić pacjenta do całkowitego powrotu do zdrowia. W Sejmie rozpoczął działalność Parlamentarny Zespół ds. Leczenia Żywieniowego – bardzo ważnego również w leczeniu dzieci – a inauguracji jego prac towarzyszyło otwarcie wystawy edukacyjnej „Oblicza wsparcia w chorobie”. Ma ona wspomóc budowanie świadomości na temat żywienia medycznego oraz wyzwań, które na co dzień podejmują opiekunowie osób chorych.

W posiedzeniu zespołu 20 lutego wzięły udział przedstawicielki Biura Rzeczniczki Praw Dziecka Moniki Horna-Cieślak – Dyrektor Zespołu Spraw Społecznych Katarzyna Skrętowska-Szyszko oraz Justyna Oknińska-Janzen, Główny specjalista ZSS.

Wśród celów, jakie stawia sobie nowy zespół parlamentarny jest analiza skuteczności modelu organizacyjnego leczenia żywieniowego – w tym efektywności przesiewowej oceny stanu odżywienia w celu identyfikacji pacjentów zagrożonych niedożywieniem. Członkowie zespołu zwracają też uwagę na potrzebę powołania konsultanta krajowego ds. leczenia żywieniowego oraz opracowania standardów kształcenia zawodów medycznych pod kątem takiego leczenia.

Leczenie żywieniowe wskazane jest u wszystkich pacjentów z ryzykiem niedożywienia i niedożywieniem, u których nie można doustnie podać wystarczającej ilości składników odżywczych w postaci naturalnego pokarmu i trzeba podawać je w płynach dożylnych lub w dietach przemysłowych.

– Leczenie żywieniowe to ważny dla mnie temat, ponieważ od ponad 15 lat jestem żywiony dojelitowo w związku z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Jako jeden z pierwszych pacjentów pediatrycznych skorzystałem ze świadczenia żywienia dojelitowego w warunkach domowych. Dzięki temu nie musiałem kolejnych miesięcy spędzać w szpitalu – powiedział poseł Adrian Witczak, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Leczenia Żywieniowego.

Poseł zapowiada wiele działań, które mają poprawić sytuację polskich pacjentów ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi. – Spotkałem ich na swojej drodze wielu i wielokrotnie swoim przykładem przekonywałem, że strach ma wielkie oczy i nie warto zwlekać ze zgodą na wdrożenie wsparcia żywieniowego. Chciałbym, by każdy pacjent miał wykonywaną przesiewową ocenę stanu odżywienia już przy stawianiu diagnozy i na każdym etapie leczenia. Chciałbym, by personel medyczny nie tylko wiedział, czym jest leczenie żywieniowe, ale też, jak je wdrożyć lub do kogo przekierować pacjenta. Marzę, by każdy student medycyny, dietetyki i innych zawodów medycznych kończąc studia, a już szczególnie specjalizację, umiał rozpoznać niedożywienie i wiedział, co dalej zrobić – wyjaśniał poseł Witczak.

Wsparcie dla działań zespołu zapowiedziała minister zdrowia: – Ministerstwo Zdrowia będzie współpracować z zespołem. Rozważymy powołanie stanowiska krajowego konsultanta ds. leczenia żywieniowego – zadeklarowała Izabela Leszczyna.

Specjaliści podkreślają liczne korzyści płynące z leczenia żywieniowego. To wzrost masy ciała i masy mięśniowej pacjenta, zwiększenie dziennego spożycia składników odżywczych, polepszenie samopoczucia i wskaźników odporności, lepsza reakcja organizmu na stosowane leczenie, złagodzenie skutków ubocznych zabiegów leczniczych, skrócenie chorowania i szybszy powrót do normalnego życia.

Podczas posiedzenia zespołu wystąpiła też prof. dr hab. n. med. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci, która przedstawiła zasady żywienia dojelitowego dzieci i stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiZD). Omówiła również zagadnienia dotyczące leczenia żywieniowego dzieci będących pacjentami gastroenterologii, neurologii czy intensywnej terapii oraz zaburzenia odżywiania w mózgowym porażeniu dziecięcym i związane z nimi wskazania do leczenia żywieniowego.

Fot. Ministerstwo Zdrowia